VLIF-steun voor container- en trayvelden in de tuinbouw

Het zesde actieprogramma van het Mestactieplan verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het first flush systeem in te voeren tegen 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle drainagewater in periodes zonder of met weinig neerslag. Wanneer het opnieuw regent, wordt het eerste en bijgevolg meest vervuilde drainagewater verzameld voor hergebruik. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds speelt nu ook in op deze nieuwe verplichting door de subsidiëring voor de aanleg van container- en trayvelden die voldoen aan dit ‘first flush systeem’ uit te breiden. 

Vanaf 1 oktober 2019 (kwartaal 4) is het mogelijk om voor volgende investeringen VLIF-steun aan te vragen: ‘Containerveld met opvang drainwater’, ‘Opvang- en recirculatiesysteem van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht (First flush systeem)’ en ‘overige containerveldinrichting’.


Opvang- en recirculatiesysteem van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht (first flush systeem)

Onder deze code kunnen de investeringen vanaf de voorput, die het eerste water opvangt, tot en met de opslag proper drainwater aangevraagd worden.  Het gaat naast de voorput en de opslag proper drainwater onder andere over pompen, leidingen, opslag vuil drainwater en waterbehandeling en waterzuivering.  Deze investeringen worden aan 30% gesubsidieerd.


Containerveld met opvang drainwater en overige containerveldinrichting

De specifieke investeringen voor het first flushsysteem worden aangevraagd onder bovenstaande code.  Maar ook de andere investeringen op een container- of trayveld komen in aanmerking voor VLIF-steun.  Er is 15% steun mogelijk op de aanleg van het container- of trayveld inclusief de opvanggoten en leidingen tot aan de voorput.  Ook elektriciteit, regelapparatuur, klimaatcomputer en bemestingsinstallatie komen voor een dergelijk container- of trayveld met opvang- en recirculatiesysteem in aanmerking voor 15% subsidie.

De huidige aanvraagperiode (kwartaal 4) loopt tot 17 december 2019.


Wens je meer info, neem dan contact op met een DLV-adviseur.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten