VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Het voorzien van VLIF-steun aan de Agrovoedingssector heeft twee doelen: als eerste het stimuleren van investeringen en innovaties in de verwerking en afzet van landbouwproducten, en ten tweede de valorisatie of vermindering van afval of reststromen in de agrovoedingssector. De projecten die steun willen ontvangen moeten een directe en positieve impact hebben op de land- en tuinbouwers die hun (landbouw)producten aanleveren. Idealiter heeft de investering betrekking op de eerste fase van de verwerking (de verwerking van het ruwe landbouwproduct). 

De steun kan aangevraagd worden door verwerkers, een groep van landbouwers of een combinatie van beide en bedraagt maximaal 30% van de kosten. De maximale steun per project bedraagt 300.000 euro. Het aanvragen van een project kan nog via het e-loket tot 10/11/2022 (opgepast, vooraanmelding is belangrijk).


Meer informatie is hier terug te vinden. 

Wens je meer informatie rond het indienen van een project voorstel? Contacteer DLV-adviseur Lies Bamelis via lba@unitedexperts.be


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten