VLIF selectie eerste kwartaal 2019

De ingediende investeringsdossiers van het eerste kwartaal zijn begin april aan de selectie getoetst. In tegenstelling tot de voorbije jaren –waarbij het eerste kwartaal meestal niet de meest gunstige selectie kende– is de selectie voor de meeste landbouwers positief tot zeer positief uitgevallen.

Zoals de meesten weten, worden de investeringen in de 30% steungroep bijna voor alle landbouwers geselecteerd. Dit betekent dat de selectie doorgevoerd wordt in de 15% investeringen.

Echter, in de projectinvesteringen (stallen, loodsen, serres,…) is het totaal bedrag van investeringen in de 15% steungroep aanzienlijk hoger dan de investeringen in de 30% steungroep. De selectie in de 15% steungroep is dus zeer bepalend voor de uiteindelijke totale steun die kan bekomen worden.

Zoals nu blijkt uit de selectie uit het eerste kwartaal –waarbij vele investeringen in de 15% steungroep geselecteerd werden– kan het daarom nuttig zijn om de mogelijkheid van een herkansing op je investering  te voorzien in de timing. Zo is er steeds de mogelijkheid om een ingediende investering in het kwartaal volgend op de selectie, te herkansen in de selectie. Hierdoor kan de uiteindelijke steun aanzienlijk verhogen. Deze mogelijkheden kan je best met je VLIF-adviseur bekijken.

Graag wijzen we ook nog even op het feit dat een positieve selectie nog geen garantie is op effectief steun ontvangen. De landbouwer én de investeringen dienen immers aan een (groot) aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden dient de landbouwer te respecteren gedurende 5 en 7 jaar voor respectievelijke roerende en onroerende investeringen. Betrek zeker ook je accountant bij de opvolging van je VLIF -dossier.

Bekijk ook regelmatig de lijst met mogelijke investeringen met VLIF tussenkomst; dit is een lijst die op regelmatige basis gewijzigd en aangevuld wordt met nieuwe investeringen. Mogelijk staat je geplande investering er nu wel tussen!

Uiteraard staat het VLIF-team van DLV je graag bij met raad en daad.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten