VLIF-maatregelen voor land- en tuinbouw door coronacrisis

Vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) worden er ook maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de schade die de land- en tuinbouwbedrijven en siertelers lijden ten gevolge van de coronacrisis. Zo zullen de lopende VLIF-dossiers van sierteeltbedrijven versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald. 

VLIF-waarborgregeling

Er zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregelen zullen binnenkort concreet verder uitgewerkt worden. 

Waarborgleningen voor pluimveebedrijven

Ook voorziet het VLIF in tijdelijke waarborgleningen voor pluimveebedrijven die getroffen zijn door het vogelgriepvirus en het daardoor financieel moeilijk hebben. Dankzij zo’n lening kan je gemakkelijker een krediet krijgen bij de bank en kunnen de pluimveehouders de nodige investeringen doen. De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven. 

In Vlaanderen zijn vorig jaar in totaal een 80-tal bedrijven getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus. Het merendeel van deze pluimveebedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Door die vrijwillige ruiming hebben een aantal bedrijven het financieel moeilijk gekregen. Indien ze dat willen, kunnen ze gebruik maken van de VLIF-waarborgregeling. Het gewaarborgde krediet kan gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen. 

De maximale looptijd van het krediet bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. De waarborg is toegankelijk voor bedrijven die voor 11 juli 2019 al een pluimveebedrijf in uitbating hadden en die kunnen aantonen dat ze negatieve gevolgen ondervinden van de uitbraak van het vogelgriepvirus.

Reguliere VLIF-investeringssteun en innovatiesteun

Verder kan er ook nog steeds reguliere VLIF-investeringssteun aangevraagd worden. De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal wordt afgesloten op 31 maart 2020. Momenteel is er ook een oproep voor projectsteun voor innovaties in de land- en tuinbouw. De aanvraagperiode voor VLIF-innovatiesteun loopt af op 30 april 2020 (meer info vind je hier).


Wil je nog graag een VLIF-aanvraag indienen? Neem dan zeker contact op met een DLV-adviseur om de mogelijkheden te bekijken.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten