VLIF aanvragen in het huidige GLB

Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in werking. Dit brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee omtrent de VLIF-steun. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de totale steunomvang die je kan bekomen. Het is nog mogelijk om tot 16 december 2022 een aanvraag in te dienen volgens de huidige regelgeving.

We sommen hieronder enkele redenen op waarom een aanvraag in het huidige GLB nog interessant zou kunnen zijn.

   • In het nieuwe GLB zal de toegang tot VLIF-steun worden verruimd, wat maakt dat het budget over meer landbouwers verdeeld kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat de selectie van jouw investering minder voordelig zal zijn.

   • Het budget op landbouwerniveau wordt gewijzigd. In het huidige GLB is er een budget per landbouwer op basis van het subsidiabel bedrag. Dit bedraagt €1.350.000. Dit is het bedrag waarop steun kan worden verkregen na controle van de betaalaanvraag op basis van de ingediende facturen en het geselecteerde investeringsbedrag. Om dit bedrag optimaal te benutten kan je momenteel investeringen aanvragen met steunpercentages van 15%, 30% of 40% + 10% voor de jonge landbouwer.

   In het nieuwe GLB wordt er gewerkt met een maximaal steunbedrag van €300.000 dat toegekend wordt aan elke landbouwer. Dit bedrag is onder voorbehoud van de definitieve regelgeving. Dit maakt dat de optimalisatie van de investeringssteun een stuk lastiger wordt. Hieronder een voorbeeldsituatie.

   Huidige GLB

   Een landbouwer doet een totale investering van €950.000 van 30% + 10% steun als jonge landbouwer.

   €950.000 * 40% = €380.000 steun

   Resterend budget:

   €1.350.000 – €950.000 = €400.000 waarop in de toekomst nog steun kan worden aangevraagd.

   Vanaf 2023

   €950.000 * 40% = €380.000 steun

   Resterend budget:

   €300.000 – €380.000 = - €80.000

   Het steunbedrag zal worden afgetopt op het maximum van €300.000 en er is geen resterend budget meer over.

   • Voor het laatste kwartaal van 2022 gelden er verhoogde steunpercentages op investeringen bij renovatie die bijdragen aan energiebesparing op jouw bedrijf. Vergeet hierbij zeker niet de extra 10% steun te rekenen voor de jonge landbouwer.

   Voor de landbouw gaat dit over volgende investeringen: 

    • Isolatie: 40%

    • Warmterecuperatie op de melkkoeltank: 40%

    • Melkvoorkoeler: 40%

    • Energiezuinige ventilatie: 40%

    • Frequentiesturing op de vacuümpomp van de melkinstallatie: 40%

    • Geothermie: 40% 

    • Batterijopslag hernieuwbare energie: 30%

   Voor tuinbouw zien we een aanpassing voor:

    • Rookgascondensor: 40%

    • Rookgaskoeler: 40%

    • Rookgasreiniger: 40%

    • Warmtebuffertank: 40%

    • Dubbelfolie (folieserre): 40%

    • Diffuus/AR glas: 40%

    • Isolatie: 40%

    • Kasomhulling: 40%

   • In het nieuwe VLIF wordt de focus verder verlegd naar water, energie en milieu. Als je een investering plant die geen directe link heeft met de voorgaande zaken, maar nog wel is opgenomen in de huidige VLIF-codelijst kan het interessant zijn om nu nog een aanvraag in te dienen. We denken hierbij voornamelijk aan de investeringen met 15% steun zoals erfverharding, tractor, containerveld en ruwbouw van stal of loods. We merken dat deze investeringen de laatste kwartalen alsnog geselecteerd worden.

   De volledige codelijst is steeds terug te vinden op de website van Landbouw & Visserij.

   Vanaf dit kwartaal moeten er voor elke geselecteerde investering 3 offertes worden voorgelegd binnen 5 maanden. Waarvan één offerte getekend moet zijn. Als je niet kiest voor de goedkoopste offerte zal dit ook mee verantwoord moeten worden. Dit werd opgelegd door Europa om zicht te krijgen of de investeringen al dan niet marktconform zijn en er hierdoor geen concurrentievervalsing zou kunnen ontstaan door de steun die wordt toegekend.


   Heb je in de nabije toekomst nog investeringsplannen of wil je de mogelijkheden voor jouw bedrijf bekijken? Aarzel dan niet om nu nog contact op te nemen met je DLV-adviseur om tijdig een aanvraag in te dienen.


   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten