Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen ‘De levenslijn’

Naast de jaarlijkse logiessubsidies, introduceert Toerisme Vlaanderen dit voorjaar een bijkomende subsidie om toeristische actoren te ondersteunen bij hun heropstart na corona. 

Deze subsidies dienen het herstel van de sector te ondersteunen, waarbij men focust op de toeristische logies (aangemeld of erkend door Toerisme Vlaanderen), jeugdverblijven, hostels en private attracties, gevestigd in Vlaanderen. 

Het begrip attracties wordt ruim geïnterpreteerd. Zo worden niet enkel de pretparken, dierenparken en musea als attractie omschreven, maar ook de bezoekersbeleving in een brouwerij, distilleerderij, oude ambachten of landbouwwerktuigen, streekproducten, enz.

Met het Vlaams Stimulusprogramma wenst Toerisme Vlaanderen een draagvlak aan te reiken voor investeringen die de toeristische actoren wensen aan te gaan in het kader van:

  • Gezondheidsmaatregelen in het kader van het COVID-19-virus: bijvoorbeeld een betere ventilatie, circulatie en spreiding van de bezoekersstromen, aanpassen ruimtes voor het spreiden van de bezoekers, hygiënische en beschermende maatregelen.

  • Ecologische duurzaamheid: bijvoorbeeld investeringen in energiebesparende en/of waterbesparende maatregelen, hergebruik van afvalwater, het optimaliseren of beperken van de afvalstroom, de kosten voor de screening van het Green Key Label (Internationaal Ecolabel logies), ...

  • Digitalisering: bijvoorbeeld investeringen in de digitalisering van het boekingssysteem, van de communicatie en promotie naar de klant, het automatiseren en digitaliseren van de check-in van klanten, maar ook de digitalisering in het kader van een betere bezoekersbeleving.

  • Professionalisering: bijvoorbeeld investeringen in het kader van een duurzame herpositionering van de onderneming of het aanpassen van het toeristisch product, het inwinnen van expertise en uitvoeren van studies, het verbeteren van de dienstverlening voor de klant enz.

Wens je te investeren in jouw toeristische onderneming met aandacht voor één van bovenstaande thema’s, neem dan zeker eens een kijkje op de website van Toerisme Vlaanderen

De subsidie wordt toegekend onder de vorm van een lening, die door de toeristische actoren over een tijdsduur van maximaal 5 jaar voor 75% afgelost moet worden. De oproepperiode is beperkt tot 1 maand en loopt van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. Snel zijn is dus de boodschap!


Waarmee kunnen wij je verder helpen? 

Wij helpen je graag bij het invullen van jouw subsidieaanvraag. Daarnaast kunnen we je adviseren bij alle investeringen omtrent de ecologische duurzaamheid van je onderneming, waaronder het optimaliseren van de afvalstroom, het hergebruik van afvalwater, het investeren in hernieuwbare energie enz. Tot slot bieden we je ook begeleiding bij het verder professionaliseren van je onderneming, alsook bij het uitvoeren van studies of het aanpassen van het toeristisch product. 


Vragen? Contacteer ons voor meer info!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten