Verzamelaanvraag 2021

Enkele dagen geleden viel naar jaarlijkse gewoonte het voorbereidingsformulier van de verzamelaanvraag in de brievenbus. Via het e-loket moet deze aanvraag digitaal ingediend worden. De uiterste indieningsdatum is 30 april. De meeste wijzigingen kunnen tot en met 31 mei. Daarnaast zijn er in 2021 twee belangrijke nieuwigheden.


Stallen en loodsen worden voortaan apart aangegeven

De percelen met teeltcodes Hoofdgebouwen en Andere stallen/gebouwen worden opgesplitst, zodat elk gebouw van het bedrijf van meer dan 40 m² als een apart perceel wordt beschouwd. Voorlopig hebben deze gebouwen de teeltcode 13 (niet nader omschreven gebouw) meegekregen. Er moet een keuze gemaakt worden naar type gebouw: stal, loods, woonhuis, gebouw in kader van verbreding of ander gebouw.

Woonerf, mestvaalt, mestbassin, silo’s, schuilhokken, kalverboxen, pocketvergisters, … moeten niet aangegeven worden.

Deze nieuwigheid werd ingegeven door de vraag van de overheid om betere en meer verfijnde informatie te verkrijgen, waarbij met name emissies correcter kunnen berekend worden. Er zal een koppeling gemaakt worden met de VLM, zodat de locatie van de dieren en het staltype volledig gekend zal zijn. Hiervoor wordt nu de verzamelaanvraag aangepast en vanaf productiejaar 2022 zal de mestbankaangifte hier ook op aangepast worden.


Brede weersverzekering

Dit jaar hoeven niet alle percelen waarvoor de subsidie brede weersverzekering wordt aangevraagd apart aangeduid worden. Eén algemene aanvraag voldoet. Let op: De naam van de verzekeraar moet uiterlijk op 30 april aangegeven zijn en de opgegeven naam van de verzekeraar is bindend. Wijzigingen na die datum zijn niet meer mogelijk.


Aandachtspunt historisch permanent grasland

Dit type van graslanden kan nog steeds niet geraadpleegd worden via de verzamelaanvraag. Op deze historisch permanente graslanden kan een vergunningsplicht en zelfs scheurverbod liggen. Vaak wordt hiertegen onwetend gezondigd, wat zware (financiële) gevolgen met zich meebrengt. De volledige kaart van de historisch permanente graslanden kan geraadpleegd worden via de website van Geopunt. Deze kaart toont alle graslanden die beschermd zijn door de natuurwetgeving.Meer info of nood aan begeleiding? Contacteer een DLV-adviseur! 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten