Vervaltermijnen vermeld op omgevingsvergunningen zijn niet altijd correct

De vervaltermijnen van omgevingsvergunningen worden weergegeven in de kleine lettertjes van de verleende vergunningen. Deze vervaltermijnen worden echter niet steeds correct weergegeven. Aandachtig zijn is dus de boodschap!


De vervaltermijnen van een omgevingsvergunning worden duidelijk omschreven in artikel 99 § 1 van het Omgevingsvergunningsdecreet:

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° Als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° Als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

3° Als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

4° Als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

5° Als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen. 


Op verschillende beslissingen worden deze herhaald in de kleine lettertjes, maar hierbij wordt vaak verwezen naar de oude regelgeving:

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° Als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° Als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

3° Als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen; 

4° Als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.


Deze wijziging is reeds geldig sinds december 2017, maar deze wordt op vandaag niet altijd correct weergegeven op de effectieve vergunningsbeslissingen.

In bepaalde gevallen kan dit grote gevolgen hebben voor de vergunningsaanvrager. De aanvrager kan namelijk van mening zijn dat zijn vergunning vervallen is, omdat het gebouw niet binnen de 3 jaar na aanvang van de vergunde werken winddicht is, terwijl hij eigenlijk de tijd heeft tot 5 jaar na verlening van de definitieve omgevingsvergunning.


Heb je vragen? Dan kan je bij onze adviseurs terecht voor al je vragen met betrekking tot de vervaltermijnen van omgevingsvergunningen.


Contacteer ons


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten