Versoepelingen registratietermijn kunstmest

Op 17 mei 2024 heeft de Vlaamse regering een versoepeling goedgekeurd omtrent de registratie van de kunstmestverhandelingen en het kunstmestgebruik. Hieronder vatten we even voor jou samen wat de wijzigingen specifiek inhouden. 

Registratietermijn voor de landbouwers  

De grootste tegemoetkoming in de versoepeling voor het invullen van het kunstmestregister, is de termijn van registratie na gebruik of aankoop. Concreet wil dit zeggen dat landbouwers de aankoop of het gebruik moeten registreren uiterlijk de zevende dag van de maand nadat de kunstmest gebruikt en/of aangekocht is. Praktisch komt dit erop neer dat wanneer een landbouwer bijvoorbeeld kunstmest aankoopt op 3 juni deze geregistreerd moet worden uiterlijk 7 juli. 

Een uitzondering hierop is het gebruik van kunstmest vanaf de start van het bemestingsseizoen en de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. In dat geval moet het kunstmestregister uiterlijk 7 dagen na de uiterste indieningsdatum, zijnde 7 mei geregistreerd worden. Wanneer je dus tussen 16 februari en 30 april kunstmest gebruikt, moet je dit uiterlijk 7 mei registreren in het kunstmestregister.

De gegevens die geregistreerd moeten worden op het mestbankloket zijn: het perceel waarop de kunstmest gebruikt werd, de datum van gebruik, de samenstelling van de kunstmest (inhoudswaarden in percentage N en percentage P2O5), de naam van de kunstmest en de hoeveelheid. Aan de gegevens die geregistreerd moeten worden, verandert er vandaar niets. 

Vrijstelling mogelijk? 

Er zijn vrijstellingen mogelijk waarbij je het kunstmestregister niet moet invullen.

Het kunstmestregister moet niet ingevuld worden voor teelten op een groeimedium (de zogenoemde grondloze teelten) en voor teelten op percelen gelegen in gebiedstype 0 (de zogenaamde groene gebieden). Percelen in gebietstype 0 zijn percelen waar de waterkwaliteit goed is. 

Verder is een landbouwer ook vrijgesteld van de registratieplicht van kunstmest in het kunstmestregister wanneer deze een vrijstelling heeft op de gebiedsgerichte maatregelen, ongeacht in welk gebietstype het perceel gelegen is. 

Hou er wel rekening mee dat deze vrijstellingen enkel geldig zijn voor het invullen van het gebruiksregister. Het verhandelingsregister dient nog steeds ingevuld te worden.  


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten