Versoepelingen aan boetesysteem mestdecreet goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft onlangs enkele wijzigingen aan het boetesysteem van het mestdecreet goedgekeurd. Deze aanpassingen zijn het resultaat van een spoeddecreet dat de afspraken van het recente landbouwakkoord omzet.

Als gevolg van het recente boerenprotest heeft de Vlaamse regering in februari wijzigingen aangebracht aan de mestwetgeving. Enkele belangrijke aanpassingen zijn onder meer:

  • Verlaging van boetes: Boetes voor het niet naleven van duurzame landbouwpraktijken worden verlaagd. Indien land- en tuinbouwers niet de volledige doelstelling bereiken van de equivalente maatregelen, zullen ze alleen beboet worden voor het niet gerealiseerde deel, in plaats van voor het volledige doel. Bij herhaling in een volgend jaar zal de boete niet langer 200 procent maar 150 procent zijn.

  • Behoud van vrijstelling: Kleinere administratieve tekortkomingen zullen niet langer automatisch leiden tot het verlies van vrijstelling van bepaalde gebiedsspecifieke maatregelen.

  • Waarschuwing bij overtredingen: Land- en tuinbouwers zullen niet onmiddellijk een boete krijgen bij administratieve overtredingen, zoals ontbrekende bewijsstukken bij aangiftes of lichte overtredingen bij transporten. In plaats daarvan zullen ze eerst een waarschuwing krijgen en een termijn om zich in regel te stellen.

  • Mogelijkheid tot omzetting van boetes: Land- en tuinbouwers krijgen de kans om hun boete te laten omzetten naar een waarschuwing als er verzachtende omstandigheden zijn bij kleinere overtredingen die geen milieuschade veroorzaken.

  • Geen boetes bij technische storingen:┬áLand- en tuinbouwers zullen niet worden opgelegd voor ontbrekende gegevens in registratie als gevolg van technische storingen, zoals het wegvallen van het GPS-signaal tijdens het uitrijden van mest.

Daarnaast wordt het recht van land- en tuinbouwers om boetes en maatregelen aan te vechten bij de rechtbank expliciet opgenomen in het decreet. Deze versoepelingen zullen een positieve impact hebben op de landbouwgemeenschap in Vlaanderen.


Bij vragen, contacteer een DLV-adviseur

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten