Versoepeling regels directe lijnen voor elektriciteit

Op 16 november 2018 heeft het Vlaams Parlement de nieuwe regeling betreffende de directe lijnen (elektriciteit) en directe leidingen (aardgas) goedgekeurd. Deze decreetswijziging is effectief ingegaan op 1 januari 2019.

De wijziging houdt in dat het een stuk makkelijker wordt om een directe lijn tussen twee sites aan te leggen. Zo kan elektriciteit die op een site geproduceerd wordt rechtstreeks – zonder gebruik te maken van het publieke net – aan een andere site beleverd worden. Op deze manier kan men heel wat netkosten vermijden.

In het verleden was de aanleg van een directe lijn zo goed als onmogelijk door de zeer strikte voorwaarden die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werden toegepast. De wetswijziging betreft een versoepeling van de bestaande voorwaarden, die de aanleg van een directe lijn of leiding haalbaarder moet maken.

Er zijn echter enkele kanttekeningen te maken;

  • Directe lijnen dienen steeds gemeld te worden aan de betrokken netbeheerder.

  • Verder zal de netbeheerder een jaarlijks indexeerbare heffing vragen voor de getransporteerde elektriciteit. Deze bedraagt 53,83 euro/MWh, 5,95 euro/MWh en 0,36 euro/MWh voor respectievelijk laag-, midden- en hoogspanning en is ten voordele van het energiefonds.

  • Tenslotte geldt er ook een uitzondering voor productie-installaties die reeds operationeel waren voor 1 januari 2019; deze kunnen niet zomaar retroactief afgekoppeld worden van het net om een directe lijn aan te leggen.

Voor meer informatie kan je terecht bij het energieteam van DLV.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten