Verrassende selectie VLIF-investeringssteun

Eerder deze maand werd de selectie uitgevoerd op de in het eerste kwartaal aangevraagde investeringen voor VLIF-investeringssteun. Het resultaat kan op zijn minst verrassend genoemd worden!

Overgangsregeling VLIF-investeringssteun

Begin 2021 ging de overgangsregeling in voor de aanvraag van VLIF-investeringssteun. Deze overgangsregeling geldt voor 2021 en 2022 en borduurt verder op de periode 2015-2020. Het budget per bedrijf werd uitgebreid met 350.000 euro subsidiabel investeringsbedrag (1.350.000 euro over de periode 2015-2022). Daarnaast kunnen jongeren tot 41 jaar genieten van hogere steunpercentages. De eerste dossiers die van deze maatregelen gebruik kunnen maken, zijn aangevraagd in het eerste kwartaal van 2021.

Bij de selectie van de aangevraagde investeringen wordt rekening gehouden met een doelmatigheidsscore. Deze score weerspiegelt de bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen zoals efficiënter energie- en watergebruik, verbetering van de luchtkwaliteit en verhogen van de weerbaarheid. Tevens scoort een jongere landbouwer hoger. 

De hoogst scorende investeringen krijgen eerst budget toebedeeld.

De selectie

Tot eind 2020 werden investeringen die 30% steun kunnen krijgen steeds geselecteerd en sommige kwartalen werden zelfs veel 15% investeringen weerhouden. De selectie die nu doorgevoerd werd op de aanvragen van het eerste kwartaal was zeer verrassend in die zin dat voor het eerst niet alle investeringen die 30% (of de verhoogde 40%) steun kunnen krijgen, weerhouden werden, zelfs niet bij jonge landbouwers. Tegelijkertijd betekent dit ook dat geen enkele 15% investering geselecteerd werd.  Het totale bedrag van de aangevraagde 30% investeringen overschreed overduidelijk het beschikbare budget.

Enkele voorbeelden van 30% investeringen die de selectie niet overleefden zijn: oogstprotectie en nieuwe fruitvariëteiten, bovenwettelijke mestopslag tot 1 jaar, krachtvoerautomaat, melkinstallatie,  gasverwarmingsinstallatie, sorteermachines, …

Herkansen mogelijk?

Landbouwers van wie het selectieresultaat tegenviel, kunnen altijd overwegen te herkansen in het tweede kwartaal.  Bij een herkansing vervalt automatisch je dossier uit het eerste kwartaal en kan je dus ook geen beroep meer doen op die selectie.  Tevens betekent herkansen dat je dezelfde investeringen opnieuw aanvraagt en je geen grote wijzigingen kan aanbrengen aan je aanvraag.  Het resultaat?  Dit kan hetzelfde zijn, het kan beter zijn, maar het kan eveneens minder goed zijn.


Belangrijk voor de dossiers die wel geselecteerd zijn, is dat je vanaf 2021 ook binnen de 5 maanden na einde het kwartaal van aanvraag - in dit geval dus voor eind augustus - moet aantonen dat je aan de investering begonnen bent.  Dit kan door het aanleveren van een ondertekende offerte, een foto van de start der werken, een eerste factuur enz.


Heb je vragen over de selectie van jouw dossier of over de verdere opvolging, dan kan je steeds bij je DLV-adviseur terecht!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten