Verplichte nitraatresidustaalnames

Recent heb je een e-mail ontvangen van de Mestbank om aan te geven of er verplichte nitraatresidustaalnames nodig zijn op een of meerdere van jouw percelen. Afhankelijk van je bedrijfssituatie is dit op kosten van de Mestbank of op eigen kosten. 

Moet je in eigen opdracht staalnames laten nemen, vraag deze dan best aan vóór 30 september via SNapp op het Mestbankloket. Anders loop je het risico dat je laboratorium de staalname niet meer kan inplannen en je aanvraag zal moeten weigeren. Volg ook op of het laboratorium je aanvraag effectief heeft aanvaard. Hulp nodig? Contacteer dan tijdig je adviseur! 

Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank kan je, tot uiterlijk 30 september, via het Nitraatmeldpunt melden of je aanwezig wil zijn bij de staalname en/of je band- of rijbemesting hebt toegepast na 1 juli 2021 op het geselecteerde perceel. 

De VLM brengt het labo op de hoogte van die melding. Het labo zal dan contact met je opnemen, zodat je aanwezig kan zijn bij de staalname. In het geval van band- of rijbemesting zal de aangepaste bemonsteringswijze toegepast worden.  

Indien het perceel niet bemonsterbaar is (bv. niet meer in landbouwgebruik) of niet vrij toegankelijk is (bv. afgesloten), moet dit ook tijdig gemeld worden. 

Wanneer je teeltschade of oogstmislukking hebt, zorg je best dat je de nodige bewijzen hebt voor een eventueel bezwaar achteraf! 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten