Verplichte IPM-certificering voor 1 augustus 2021

Recent werden landbouwers die nog niet geregistreerd zijn bij een erkend controleorgaan, aangeschreven met de aanmaning zich voor 1 augustus 2021 te registreren bij een erkend controleorgaan dat de toepassing van IPM controleert.

IPM staat voor geïntegreerde plaagbestrijding en kadert in een duurzaam gebruik van pesticiden. De audit bestaat uit een checklist specifiek uitgewerkt voor de sectoren akkerbouw/ruwvoeder/groenteteelt in open lucht/groenten onder glas/fruitteelt en sierteelt en impliceert algemene beginselen rond gewasrotatie, rassenkeuze, aangepaste teelttechniek,…

Wie de teelt aangeeft op 31 mei in de verzamelaanvraag is in deze visie de professioneel gebruiker van fytoproducten, los van het feit of er beroep wordt gedaan op een loonwerker.

Wie na 1 augustus nog steeds niet geregistreerd is, zal een geldboete opgelegd krijgen in uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Je bent wel reeds voor IPM of Vegaplan geauditeerd

  • Je bent geen professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen

  • Je bent bio-landbouwer (vrijgesteld van IPM audit)

Meen je onder een van de drie uitzonderingen te vallen, dan hoef je geen IPM audit te ondergaan. Je dient dit te melden via gewasbescherming@lv.vlaanderen.be of Dienst Landbouwbeleid en sectoradvies Koning Albert II-laan 35, bus 40 1030 Brussel. 

Heb je vragen?
Contacteer een DLV-adviseur

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten