Vergunningen zijn terug mogelijk, maar er gelden strengere stikstofnormen

Sinds het zogenaamde stikfstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van eind februari 2021 zijn zo goed als alle omgevingsvergunningsaanvragen geblokkeerd. In afwachting van een definitief PAS-kader komt minister van Omgeving Zuhal Demir nu met een ministeriële instructie om tijdelijk voor meer rechtszekerheid te zorgen. Vanaf vandaag zullen strenge richtlijnen worden ingevoerd bij lokale besturen die een vergunningsstop moeten voorkomen, maar tegelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van veeteeltbedrijven met ammoniakuitstoot drastisch inperken.

Het is goed nieuws dat er geen algemene vergunningensstop wordt ingeroepen, doch de ministeriële instructie is erg vaag. De lokale overheden zullen vanaf vandaag wel opnieuw uitbreidingen van bedrijven kunnen goedkeuren op voorwaarde dat er via een Passende Beoordeling kan aangetoond worden dat er geen negatief effect is op de omliggende natuur en waarbij er maximaal moet ingezet worden op ammoniakreducties, zoals minstens door het inzetten van ammoniakemissiearme stalsystemen en maatregelen uit de PAS-lijst.

DLV blijft deze problematiek van dichtbij opvolgen en houdt je verder op de hoogte.

Om al een concrete stand van zaken te bespreken, organiseren we op woensdag 12 mei een kort webinar om 20u. Deelnemen kan door je hier te registreren. Het webinar is enkel live te volgen en kan achteraf dus niet herbekeken worden.


Heb je in de tussentijd nog vragen, contacteer ons!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten