Vergunning energieproducten

Elke land- en tuinbouwer kan een korting krijgen op de accijnzen voor de aankoop van brandstoffen en elektriciteit. Hiervoor dient de ondernemer te beschikken over een vergunning energieproducten (vroeger “het contingent mazout“). Deze vergunning kan aangevraagd worden op basis van de aangetoonde landbouwactiviteiten.

Van zodra deze bekomen is, dient de landbouwer deze zelf door te geven aan zijn energieleveranciers. Bij de brandstoffenleveranciers vormt dit meestal geen probleem, aangezien zij zelf informeren naar de vergunning energieproducten. Bij de elektriciteitsleveranciers is dit echter anders; zij gaan zelf niet actief vragen naar deze vergunning. Daarom is het sterk aangewezen om op je elektriciteitsfactuur te controleren of de vermindering van accijnzen in rekening werd gebracht.

Indien dit niet zo is, kan je dit best zo snel mogelijk aan je leverancier doorgeven, zodat deze vermindering in rekening kan gebracht worden. Tevens kunnen de ten onrechte betaalde accijnzen terug gevorderd worden; hiervoor bestaat een aparte procedure.

Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de klant om de vergunning energieproducten over te maken aan de leverancier bij verandering van de elektriciteitsleverancier.

Hier is er nooit een automatische koppeling.


Voor meer info kan u terecht bij een DLV-adviseur.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten