Vergeet je opvolgstaal niet voor behoud van bedrijfsspecifieke mestsamenstelling varkensmest

Varkensbedrijven die aantonen dat zij doorheen de tijd op hun bedrijf een stabiele samenstelling van een bepaald mestsoort hebben, kunnen gebruik maken van een ‘bedrijfsspecifieke mestsamenstelling’ of BSM. Naast de keuze voor forfait of analyse is dit dus een bijkomende keuze enkel voor varkensmest. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, worden hierover bericht via het Mestbankloket en kunnen deze BSM weigeren of aanvaarden.  

Heb je in 2019 een BSM aanvaard? Zorg ervoor dat je in 2020 dan zeker een opvolgstaal hebt. In het eerste kalenderjaar ná het overschakelen op BSM (X+1) moet je namelijk verplicht 2 vrachtmonsters laten nemen. Nadien, als de resultaten goed zijn, is slechts 1 vrachtmonster per jaar nodig.  

Stelt de Mestbank vast dat het opvolgstaal een grotere afwijking heeft dan 0,75 kg N en/of 1 kg P2O5? 

Dan kunnen, afhankelijk van de afwijking, meerdere opvolgstalen verplicht worden. Ofwel val je terug op het oorspronkelijke analysesysteem, zoals voorheen. Zolang de opvolgstalen niet werden geëvalueerd door de Mestbank, blijft de BSM gelden. 


Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten