Verduurzaming in de landbouw

Het sluiten van de kringlopen, overstappen van een lineaire naar een circulaire economie, … Het komt steeds vaker terug in de media, in de politieke standpunten en de mening van de man in de straat. Iedereen zal er in mee moeten – alle sectoren, inclusief de primaire sector: onze landbouw.

Het sluiten van de kringlopen doe je echter niet zomaar in 1,2,3. Zeker niet in een sector zoals de landbouw, waar werken met natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, lucht en biomassa) en het borgen van kwaliteit centraal staat. Om de overstap naar een duurzame “circulaire” landbouw te kunnen maken, werden er de laatste decennia reeds op verschillende vlakken belangrijke stappen vooruit genomen: precisie landbouw, energieproductie op basis van mest (en organische reststromen), emissie arme stallen, e.d. Maar ook vandaag wordt er nog steeds verder onderzocht waar er nog mogelijkheden liggen om meer en meer circulair te gaan.

DLV heeft in het verleden, maar ook op de dag van vandaag, haar steentje bijgedragen aan verschillende onderzoeksprojecten gelinkt aan mest, biogas, biomassavalorisatie en nutriënten recuperatie. Zo zijn we momenteel consortium partner in het Europese Nutri-2-Cycle project (EU Horizon 2020) geleid door UGent waar de koolstof- en nutriënten kringloop tussen akkerbouw en veeteelt geoptimaliseerd wordt, daarnaast zijn we dienstverlener voor VCM in het Systemic project (EU Horizon 2020) en voor Vlaco in het  Nutriman project (EU Horizon 2020). Elk van deze projecten heeft zijn eigen specifieke targets en onderzoekspunten – veelal buiten de sfeer van basisonderzoek, maar vooral gericht op het implementeren van innovaties, met andere woorden het in de praktijk toepassen van de door de academische wereld aangereikte oplossingen.

En wat doet DLV in deze projecten: vanuit onze kennis en ervaring de “nieuwe oplossingen” aftoetsen aan het geldende wettelijke en het economische kader. Een “nieuwe oplossing” is immers pas praktisch haalbaar als zowel de wetgevers als de portemonnee meewillen.


Wens je meer informatie over wat wij voor jou kunnen doen binnen deze innovatie projecten, of op vlak van innovatie? Contacteer dan één van onze specialisten!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten