Vaststelling waterschade

De voorbije maanden zijn bijzonder moeilijk geweest voor akkerbouwers die nog oogst in het veld hadden. Jammer genoeg hebben velen een deel van hun oogst verloren zien gaan of is deze nog steeds niet geoogst kunnen worden. Het is onnodig om te zeggen dat dit voor deze bedrijven een zware financiële dobber is.

Om deze schade in rekening te kunnen brengen, is het belangrijk om nu vaststellingen te (laten) doen.

Brede weersverzekering

Landbouwers die een brede weersverzekering afgesloten hebben, kunnen mogelijks aanspraak maken op een vergoeding van hun verzekeraar. Deze kan eventueel aangevuld worden met een vergoeding uit het Rampenfonds. Hierover is er echter nog geen zekerheid of de overheid dit bijzonder natte najaar als uitzonderlijk zal beschouwen en dus het Rampenfonds zal activeren. Dit zal later blijken. Het is hiervoor alleszins van belang om nu een aanmelding te doen bij het Rampenfonds.

Belangrijk is om vaststelling te laten doen van geleden schade op het veld, maar tevens ook van mogelijke schade in de bewaarloodsen. In veel gevallen zijn bv. aardappelen niet in optimale omstandigheden ingeschuurd, waardoor er nu reeds bijkomende schade is aan deze teelt.

Fiscaal

Om geleden schade in mindering te brengen in de fiscale aangifte is het tevens van groot belang om de geleden schade vast te (laten) stellen. Zeker landbouwers die ervoor opteren om hun fiscale aangifte in het landbouwbarema “forfait“ te doen, hebben er alle belang bij om de schade te laten vaststellen, om zo later niet belast te worden op oogst die men niet gerealiseerd heeft.


Contacteer zeker jouw DLV Accountant of DLV-adviseur voor bijkomende info.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten