Vanaf 2022 verplichte debietmeters ter staving van werking mestverwerkingsinstallaties

Sinds het in voege treden van MAP 6 was er al sprake van de verplichting tot het installeren van debietmeters bij mestbewerkers/-verwerkers, al waren de details van deze verplichting nog niet duidelijk.

Begin oktober werd de uitwerking van deze verplichting uiteindelijk gepubliceerd. 

Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2022 elke bewerkings- of verwerkingsinstallatie van vloeibare mest uitgerust moet zijn met debietmeters op alle aan- en afvoerpunten én op de sleutelposities bij interne overgangen in het verwerkingsproces.

Doelstelling van deze doorgedreven opvolging is om een efficiënte en adequate controle van de werking van mestverwerkingsinstallaties mogelijk te maken en om fraude tegen te gaan. 

Wat houdt deze verplichting in? 

Elke debietmeter krijgt een uniek identificatienummer, waarmee elke meting (met start- en stopmoment en begin- en eindstand van de teller) wordt geregistreerd in het online-loket van de Mestbank. De debietmeters moeten de gegevens van de metingen dus automatisch en onmiddellijk kunnen verzenden naar het online-loket. 

Debietmeters die op vandaag (voor 01/01/2021) al aanwezig zijn op interne overgangen (bijvoorbeeld voor de scheider of voor de biologie) mogen nog analoog zijn, tót deze vervangen worden. De gegevens van deze analoge meters moeten wel op elk moment raadpleegbaar zijn voor de Mestbank.

Vóór de ingebruikname van de debietmeters (ten laatste eind 2021) moet de uitbater dit registreren bij de Mestbank met de nodige gegevens (overzicht debietmeters in stroomschema, met serienummers). De Mestbank registreert deze gegevens en kent een identificatienummer toe aan elke debietmeter opgenomen in de aanvraag.

Kan een weegbrug nog gebruikt worden ter registratie?

Voor de weging van vaste meststoffen zoals bij afvoer dikke fractie zal nog steeds een weegbrug gebruikt worden, mits automatische registratie en het bijhouden van de weegbonnen en het register. 

Voor transporten van vloeibare meststoffen moet de weging vanaf 2022 gebeuren met debietmeters, maar indien reeds een weegbrug aanwezig is én in gebruik was voor 01/01/2020, dan kan deze nog gebruikt worden voor de aanvoer van ruwe mest. Dit is wel enkel mogelijk onder strikte voorwaarden! Om van deze afwijking gebruik te maken, moet een aanvraag bij de Mestbank worden ingediend, en wordt deze individueel beoordeeld.

Wat bij een afwijking op de meting?

Het is inherent aan elke debietmeter dat er op de weging een zekere afwijking kan zitten. Zolang de afwijkingen binnen een bereik zitten van hetgeen voor de betrokken debietmeter als normaal wordt beschouwd, is er sprake van een correct werkende debietmeter. Als er een belangrijke afwijking op een debietmeter (of weegbrug) zit, dan moet dit ten laatste de werkdag nadien gemeld worden.

Het is belangrijk om deze wetgeving correct na te leven gezien de Mestbank voorwaarden kan opleggen zoals het verplichten van extra meters, een aanvoer- en/of afvoerverbod en het beperken of weigeren van MVC’s.


DLV voorziet de nodige begeleiding voor alle mestverwerkingsinstallaties in deze gewijzigde wetgeving. Heb je vragen? Contacteer een DLV-adviseur! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten