Valt jouw PV-installatie ook onder de GSC knip?

Groenestroomcertificaten voor zonnepaneel installaties

PV-installaties werden lang ondersteund door o.a. groenestroomcertificaten. Naarmate de technologie meer en meer betaalbaar werd en haast tot gemeengoed is geworden, is de certificaatsteun vandaag volledig afgebouwd voor nieuwe installaties. PV-installaties  die in dienst genomen zijn voor 2013 kunnen genieten van groenestroomcertificaten met een (veel) hogere waarde dan de 93 euro per certificaat die sinds 2013 van toepassing was. De hogere steun moest de investering rendabel maken.

Oversubsidiëring?

Grote investeerders maakten van deze mogelijkheden gebruik en plaatsten in de periode 2008-2013 grote dakoppervlakten vol met PV-installaties.

De Vlaamse regering wil met deze maatregel naar eigen zeggen de historische oversubsidiëring aanpakken en de komende jaren ongeveer 1,2 miljard euro minder certificaten betalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties. Volgens de Vlaamse regering viseert deze maatregel ongeveer 200 grote bedrijven. Ze motiveert deze geplande ingreep op grond van het EU-staatssteunrecht. De geplande maatregel heeft betrekking op ondernemingen in de breedste zin (bedrijven, overheden, coöperaties, …) waarbij de steun de de-minimisdrempel overschrijdt.

Onbedoelde gevolgen

De achterliggende regels m.b.t. de staatssteun zijn echter niet voor elke sector gelijk. De de-minimis voor ondernemingen is vastgesteld op €200.000 steun over 3 belastingjaren. Maar de drempel van  €200.000 is niet van toepassing op de transportsector en de landbouwsector. Voor de transportsector geldt een verlaagde drempel van €100.000 over 3 belastingjaren. Voor de landbouw- en visserijbedrijven bedraagt deze slechts €20.000 over 3 belastingjaren. De kans is dus groot dat deze sectoren als eerste in de klappen zullen delen.

Een rekenvoorbeeld

Stel, je hebt een PV-installatie van 40 kW op je landbouwbedrijf. De installatie is in dienst genomen in mei 2012 en deze installatie is jouw enige bron van “staatsteun”. Deze installatie zou jaarlijks ca. 36 groenestroomcertificaten van €230 per certificaat opleveren. Dat komt neer op €8.280 per jaar, zodat de drempel van €20.000 per drie jaren overschreden zou worden. In het huidige ontwerp van de “GSC knip” zou dit kunnen leiden tot een stop van de certificaatsteun.

Het lijkt er dan ook op dat deze ontwerpregelgeving haar beoogde doel (de mega-installaties met erg veel steun) voorbijschiet en er ook kleinere installaties getroffen kunnen worden. 

Op het moment van schrijven, is het nog mogelijk dat het decreet bijgestuurd zal worden.


Wil je meer info? ODE-Vlaanderen stelde een website open waar je uitgebreide toelichtingen kan vinden en daarnaast ook een tool om jouw situatie te toetsen.


Bron: ODE


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten