Uitzonderlijke weersfenomenen

De laatste jaren hebben we meer en meer te maken met uitzonderlijke weersituaties. Recent kenden we opnieuw een lange periode van droogte waardoor we momenteel te maken hebben met extra captatieverboden, ondanks de hevige regenval van vorige week. Ondertussen werd de droogte van 2022 erkend door de Vlaamse Regering en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Waar moet je allemaal rekening mee houden bij teeltschade en wat kan je doen?

Wat te doen bij teeltschade?

Het huidig groeiseizoen is het zoveelste in rij dat droogte telers vele zorgen baart. Daarnaast zien we ook steeds vaker felle, dikwijls kortstondige buien die eveneens schade kunnen veroorzaken. Als je schade lijdt, kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van het landbouwrampenfonds. Er moet dan sowieso minstens 1/4de van je bedrijfsareaal verzekerd zijn via de brede weersverzekering. Daarnaast zal het weersfenomeen ook moeten erkend worden als landbouwramp. Het is belangrijk dat je op het moment van schade onmiddellijk een aanmelding doet bij het landbouwrampenfonds. Daarnaast moet de schade ook vastgesteld worden. In sommige gemeentes wordt een schattingscommissie samengeroepen. In het andere geval moet je de vaststellingen laten doen door een externe expert. Zorg er tevens voor dat je verzamelaanvraag steeds in overeenstemming is met de werkelijke situatie op je percelen.

Droogte van 2022 erkend als landbouwramp

De ernstige droogte van 2022 werd enkele weken geleden erkend als een ramp door de Vlaamse Regering. Alle 251 gemeenten van waaruit schademeldingen werden ingediend, komen in aanmerking om erkend te worden. Vrijdag 23/06/2023 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kan tot 30 september een aanvraag voor vergoeding bij het Vlaams Rampenfonds ingediend worden via het e-loket. DLV kan je bijstaan om deze aanvraag in te dienen.

Wateronttrekking en captatieverboden

Ondanks vele teelttechnische toepassingen zoals het gebruik van droogteresistente rassen, verhogen organisch koolstofgehalte in de bodem, niet-kerende bodembewerking, toepassing van peilgestuurde drainage, gebruik van stuwtjes, … blijft voor vele landbouwers de noodzaak bestaan om te irrigeren tijdens droge periodes. Dit kan via beregening uit geboorde grondwaterwinningen. In bepaalde gebieden verloopt de verlening van deze vergunningen steeds moeilijker. 

Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van captatie uit waterlopen. Voor captaties uit bevaarbare waterlopen blijft een vergunning vereist vanaf 500 m³ per jaar (een melding onder 500 m³ per jaar). Voor de tijdelijke captatie van water uit onbevaarbare waterlopen ben je verplicht om een voorafgaande melding te doen aan de bevoegde waterbeheerder via het e-loket Wateronttrekking. Voor een permanente wateronttrekking met een vaste constructie moet een machtiging aangevraagd worden, waarbij in vele gevallen ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is. Let op: Er zijn gebieden waar een permanent onttrekkingsverbod geldt, en bijkomend zijn er recent in diverse delen van Vlaanderen extra captatieverboden ingesteld. Voor een actuele stand van zaken kan je steeds de interactieve kaart raadplegen. 

Niet-productieve investeringssteun

Als je je als land- of tuinbouwer wil voorbereiden op deze waterproblematiek, kan je mogelijks ook in aanmerking komen voor VLIF niet-productieve investeringssteun (NPI). Men biedt aanzienlijke steun (50%-75%-100%) voor bepaalde investeringen in het kader van duurzaam waterbeheer. Enkele voorbeelden zijn het aanleggen van een waterreservoir of foliebassin voor de opslag van regenwater, een buffer- of spaarbekken, het toepassen van peilgestuurde drainage, het plaatsen van een regelbare stuw of knijpconstructies, … De volledige lijst met mogelijke investeringscodes en de bijhorende steunpercentages kan je hier terugvinden. Een DLV-adviseur kan je steeds bijstaan in de aanvraag en opvolging van een VLIF-dossier.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten