Uitzonderlijk vervoer

Op heel wat plaatsen is men opnieuw van start gegaan met de oogst, wat wil zeggen dat de zware machines terug van stal gehaald worden. Bij het gebruik van deze machines kijk je beter je vergunning nog eens na.

Vanaf een breedte groter dan 2,5 meter moet je over een vergunning uitzonderlijk vervoer beschikken om reglementair op de openbare weg te rijden.

Dit is uitgezonderd het traject hoeve-veld: hiervoor dien je pas vanaf 3 meter breedte over een vergunning te beschikken. Aangaande de looptijd van de vergunning gelden termijnen van 1 of 5 jaar, afhankelijk van de breedte of het gewicht. De machines dienen bovendien op een correcte wijze voorzien te worden van de nodige signalisaties. Voor meer info kan je steeds bij ons terect via transport@unitedexperts.be.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten