Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag uitgesteld naar 15 mei

Naar jaarlijkse gewoonte is de campagne voor de verzamelaanvraag in de loop van februari gestart. De uiterste indieningsdatum van deze verzamelaanvraag zou vanaf dit jaar 30 april worden. Wegens de coronacrisis wordt deze uitgesteld naar 15 mei, inclusief de aanvragen jonge landbouwer en brede weersverzekering.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen voor 2020 en wat zijn de extra wijzigingen naar aanleiding van het uitstel naar 15 mei? 

Verlenging uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag

De meest in het oog springende wijziging voor dit campagnejaar betreft het verlengen van de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag van 21 april naar 30 april, inclusief de uiterste datum voor overdracht van betalingsrechten naar deze datum. Omwille van de maatregelen rond het coronavirus, werden beiden nu verlengd naar 15 mei. Concreet betekent dit dat voor het activeren van betalingsrechten en voor aanvragen agromilieumaatregelen de percelen op 15 mei in gebruik moeten zijn door de landbouwer. Indien er een overname van deze percelen plaats vindt omdat een andere landbouwer het perceel in gebruik heeft op 31 mei, dient de overnamedatum door de andere landbouwer te liggen tussen 16 mei en 31 mei 2020. 


De aanvraagpremie jonge landbouwer en betalingsrechten uit de reserve als (jonge) starter dient ook uiterlijk op 15 mei aangevraagd te zijn.

De brede weersverzekering

Speciale aandacht voor dit campagnejaar gaat naar de brede weersverzekering. Deze aanvraag vormt een apart onderdeel van de verzamelaanvraag, en dient ook uiterlijk op 15 mei ingediend te worden. Hierbij dien je alle verzekerde percelen aan te duiden. Na 15 mei kan je geen extra percelen meer toevoegen. Indien de verzekeraar nog niet gekend is, kan je deze optie kiezen en vervolgens op een later tijdstip de verzekeraar nog bekend maken via een wijziging van de verzamelaanvraag. Ook aanpassingen van teelten van verzekerde percelen is nog mogelijk, met name tot 31 augustus. Hierbij willen we nog eens benadrukken dat je als landbouwer minstens 25% van je bedrijfsareaal dat je in gebruik hebt op 31 mei, moet verzekeren via de brede weersverzekering om nog in aanmerking te kunnen komen voor het Landbouwrampenfonds. Het Departement Landbouw en Visserij voorziet een subsidie van 65% van de verzekeringspremie.

Betalingsrechten GLB

In het huidige GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) werd voor elke landbouwer een eenheidswaarde van de betalingsrechten van 2015 tot en met 2019 toegekend, waarbij deze eenheidswaarde elk jaar wijzigt. Vermits er voor 2020 geen overeenkomst voor een nieuw GLB werd bereikt, zal de eenheidswaarde van de betalingsrechten van 2020 hetzelfde bedragen als in 2019. Bij betaling van deze betalingsrechten 2020 zal echter zo goed als zeker een korting toegepast worden in het kader van het Meerjarig Financieel Kader. Hierover dient echter op Europees niveau nog een akkoord  bereikt te worden. 

Mestrechten

Nog een belangrijke wijziging voor campagnejaar 2020 betreft een mestbankaspect, namelijk de 1 januari-maatregel voor percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden). Dit houdt in dat de landbouwer die het perceel op 31 mei in gebruik heeft in dergelijke gebied, ook dient te beschikken over de mestrechten (1 januari). Indien dit niet het geval is, worden er geen mestrechten toegekend aan het perceel!
Wat betreft de uiterste wijzigingsdatum: dit blijft 31 mei. Een voorbeeld: indien je derogatie aanvroeg bij de Mestbank, dien je voor 15 mei je verzamelaanvraag ingediend te hebben, en uiterlijk op 31 mei moeten alle percelen gekend zijn waarop er effectief derogatie zal toegepast worden.
Andere uiterste wijzigingsdata veranderen ook niet. Uiterlijk op 30 juni zal dus moeten geweten zijn wie de mestrechten op een perceel heeft.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten