Uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten: 30 september 2022

Heb jij een mestverwerkingsplicht? Zorg dan dat tegen ten laatste 30 september 2022 de mestverwerkingscertificaten (MVC’s) naar de certificatenrekening overgedragen zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen immers leiden tot een boete en/of een (gedeeltelijke) annulering van je nutriëntenemissierechten. Een actueel overzicht van je MVC’s op de certificatenrekening kan je vinden op het Mestbankloket. 

Heb je een basisverwerkingsplicht van 2020? Dan ontving je in juli 2022 een melding van de Mestbank met de te verwerken hoeveelheid mest. 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening van 2020 voor de basisverwerkingsplicht van 2020 tegen ten laatste 30 september 2022.

De MVC’s waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor invulling van de basisverwerkingsplicht voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep. 

Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven door een overname mits mestverwerking (25% NER-plicht)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2020 voor je NER-plicht van 2020 tegen 30 september 2022.

Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven via uitbreiding NER na bewezen mestverwerking (NER-MVW)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2021 voor je NER-MVW én jouw basisverwerkingsplicht van 2021 tegen 30 september 2022.

Mogelijkheid tot tijdelijk schorsen NER-MVW

Op 13 juli keurde het Vlaamse parlement een aanpassing aan het Mestdecreet goed. Daardoor kunnen landbouwers toegekende NER-MVW tijdelijk schorsen. 

Vanaf het derde jaar na de aanvraag van NER-MVW moeten landbouwers 125% van de aangevraagde NER-MVW verwerken. Het kan echter voorkomen dat in bepaalde jaren gevoelig minder dieren worden gehouden. Vroeger resulteerde dit in een annulering van NER-MVW, waarna landbouwers nieuwe NER-MVW aanvroegen. Dit kan op vandaag niet meer gezien de afschaffing van de NER-MVW-regeling. Daarom voorziet het decreet nu in de mogelijkheid om NER-MVW tijdelijk te schorsen. Op die manier worden de NER-MVW niet geannuleerd maar tijdelijk geschorst. 

De aanvraag tot schorsing moet gebeuren via het meldingsformulier -beschikbaar vanaf 1 september- op het Mestbankloket vóór 1 november van het jaar waarin de veebezetting gevoelig minder is. 

Er gelden echter wel voorwaarden aan de vraag tot schorsing: 

  • De initiële aanvraag moet meer dan twee jaar geleden gebeurd zijn, gezien in de eerste twee jaar van een aanvraag alleen de gerealiseerde uitbreiding verwerkt moet worden en niet de volledige aanvraag. 

  • De landbouwer moet maximaal voldoen aan de verwerkingsplicht. 

  • De landbouwer moet de schorsing ten laatste 31 oktober melden via het Mestbankloket. 

Er kan slechts eenmaal in een periode van 4 jaar een melding tot schorsing ingediend worden. 

Vanaf 1 september 2022 kan de schorsing gemeld worden via het Mestbankloket. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten