Uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten: 30 september 2021

Heb jij een mestverwerkingsplicht? Zorg dan dat tegen ten laatste 30 september 2021 de mestverwerkingscertificaten (MVC’s) naar de certificatenrekening overgedragen zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen immers leiden tot een boete en/of een (gedeeltelijke) annulering van je nutriëntenemissierechten . Een actueel overzicht van je MVC’s op de certificatenrekening kan je vinden op het Mestbankloket.


Heb je een basisverwerkingsplicht van 2019? Dan ontving je in juli 2021 een melding van de Mestbank met de te verwerken hoeveelheid mest.

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2019 voor de basisverwerkingsplicht van 2019 tegen ten laatste 30 september 2021.

De MVC’s waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor invulling van de basisverwerkingsplicht voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep. 


Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven, door een overname mits mestverwerking (25% NER-plicht)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2019 voor je NER-plicht van 2019 tegen 30/09/2021. 


Heb je nutriëntenemissierechten (NER’s) verworven via uitbreiding NER na bewezen mestverwerking (NER-MVW)? 

Zorg voor de nodige MVC’s op je rekening 2020 voor je NER-MVW én jouw basisverwerkingsplicht van 2020 tegen 30/09/2021.


Heb je vragen? Contacteer je DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten