Tijdelijke premie verwijdering asbestdak en omvorming tot zonnedak

De Vlaamse Regering voorziet een eenmalige, tijdelijke premie voor wie dit jaar initiatief neemt om zijn asbestgolfplaten dakbedekking te verwijderen met een omvorming naar een zonnedak. In totaal is hiervoor 23 miljoen euro vrijgemaakt.

Met deze premie wil de Vlaamse Regering eigenaars van niet-residentiële gebouwen, zoals loodsen en stallen, aansporen om sneller te investeren in hernieuwbare energie. Nu worden deze investeringen vaak uitgesteld vanwege het verbod op de plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken.

Wie hierin geïnteresseerd is, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Eigenaar zijn van niet-verwarmde niet-woongebouwen

  • Asbestvrij maken van dak in 2022

  • Plaatsing zonnepanelen ten laatste in 2024

  • De nieuwe panelen bedekken minstens 10% van het gesaneerde dak

  • Aanmelding bij Fluvius tussen 1/1/2022 en 31/12/2024

De premie bedraagt 12€/m² tot maximaal 50% van de factuur voor asbestverwijdering en -afvoer.

De premieaanvraag kan via de website van Fluvius worden ingediend vanaf 1/04/2022 tot uiterlijk 31/03/2023. Hiervoor volstaat een offerte voor de asbestverwijdering en -afvoer met een betalingsbewijs van het voorschot beide gedateerd in 2022. Alle informatie is terug te vinden via volgende link: Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen 2022 - Energiesparen

Het nieuwe dak, inclusief het plaatsen ervan, komt in veel gevallen ook in aanmerking voor een VLIF-subsidie.

Ook deelnemers van het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid komen mogelijks in aanmerking voor de premie van Fluvius. 

Wat is het sectorprotocol landbouw?

Landbouwers kunnen zich aanmelden via OVAM voor een gratis ophaling van hun asbestdaken. Belangrijk om weten is dat het budget dat was vrijgemaakt voor de landbouwsector voorlopig op is. Landbouwers kunnen zich wel nog steeds aanmelden voor een gratis ophaling van het vrijgekomen asbest, maar komen voorlopig op een wachtlijst te staan. Van zodra er opnieuw budgetten vrijkomen word je gecontacteerd door de inzamelaar voor de ophaling van jouw asbestdak. Meer info hierover is terug te vinden op de site van OVAM via het tabblad ‘Omgaan met asbest’ onder de tegel ‘Land- en tuinbouwers’.


Ook hier kan men in aanmerking komen voor VLIF-steun.
Laat je bij een aanvraag dus zeker goed begeleiden door je DLV-adviseur. 

Contacteer ons

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten