Steunmaatregelen logies en overige toeristische ondernemers

Ook dit jaar kunnen erkende logiesuitbaters een logiessubsidie aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

De oproepperiode voor de logiessubsidie van 2021 loopt van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2021.

Elk toeristische logies in Vlaanderen die erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016 kan aanspraak maken op deze subsidie, toegekend door Toerisme Vlaanderen.

    De subsidiabele uitgaven voor de toeristische logies moeten betrekking hebben op:

    1. Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het toeristische logies.

    2. Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+ label. De toegankelijke basisketen wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes.

    3. Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven.

    4. Investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen, waaronder de aanleg van watertappunten, de aanleg van lozingspunten, de aanleg en inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats, de verharding van camperplaatsen, elektriciteitsaansluitingen van camperplaatsen.


    Uitgaven en werken die verricht zijn voor de datum van de aanvraag, komen niet in aanmerking voor de subsidie. Ook investeringen aan privégedeelten van een toeristisch logies (delen die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen) en investeringen in restaurants en cafés die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen, komen niet in aanmerking voor de subsidie.
    De logiessubsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of premies door andere overheidsinstanties.

    De investeringssubsidie bedraagt maximaal 25 % van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro. 
    De aanvraag gebeurt volledig online op het portaal van Toerisme Vlaanderen tussen 01/02/2021 en 30/04/2021.

    Steunmaatregel ‘de levenslijn’

    In het voorjaar van 2021 zal er vervolgens nog een nieuwe steunmaatregel gelanceerd worden voor toeristische ondernemers: ‘de levenslijn’. Deze steunmaatregel heeft tot doel de toeristische ondernemers in 2021 te ondersteunen bij de heropstart van het toerisme. Deze steunmaatregel zal toegekend worden in de vorm van een lening. De lening kan aangegaan worden tot een bedrag van 200.000 euro, waarvan 75% terugbetaald moet worden.  Lees meer over deze steunmaatregel.


    Heb je vragen of wens je begeleiding bij de aanvraag van subsidies? 
    Contacteer ons!

    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten