Steun asbestverwijdering

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering 1,5 miljoen euro extra budget vrijgemaakt voor het ‘sectorprotocol landbouw’ van OVAM. Hierbij kunnen landbouwers beroep doen op de diensten van OVAM voor asbestophaling en -verwerking. De kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking wordt hierbij volledig gefinancierd door OVAM. 

Uit contacten met de OVAM-administratie blijkt dat dit bijkomend budget in de eerste plaats zal gebruikt worden om de landbouwers die zich reeds aangemeld hadden, verder te helpen. Het zal dus niet meteen mogelijk zijn om je als landbouwer hiervoor opnieuw aan te melden (er is al sinds enige tijd geen aanmelding meer mogelijk). OVAM geeft aan te verwachten dat nieuwe aanmeldingen pas vanaf dit najaar of volgend jaar opnieuw mogelijk zullen zijn. Al is dit op vandaag nog moeilijk in te schatten. Als je hiervan op de hoogte wenst te blijven, kan je jouw gegevens achterlaten bij de OVAM via deze link

Wist je dat er ook nog andere subsidiemogelijkheden zijn voor het vervangen van jouw asbestdak? Zo zijn er twee subsidiemogelijkheden van Fluvius, namelijk de premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen en de verhoogde premie voor dakisolatie wanneer dit gepaard gaat met het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of een asbesthoudend onderdak. Ten slotte is er ook nog 30% VLIF-steun mogelijk voor vervanging van asbestdaken (40% voor jonge landbouwers), hierbij wordt de subsidie toegekend op de nieuwe dakbedekking en draagconstructie. 

Wil je meer info over wat de subsidiemogelijkheden zijn voor asbestverwijdering specifiek voor jouw bedrijf? Contacteer dan zeker je DLV-adviseur. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten