Sloopopvolgingsplan: verplicht vanaf 5 juni bij aanvraag omgevingsvergunning

Wie een omgevingsvergunning nodig heeft voor zijn sloop- en afbraakwerken moet vanaf 5 juni 2018 in een aantal situaties een sloopopvolgingsplan laten opmaken. Dit moet worden toegevoegd bij het aanvraagdossier én bij de aanbestedingsdocumenten of de prijsaanvraag.


Wat is het?

Het sloopopvolgingsplan is de reeds bestaande sloopinventaris, maar dan meer gedetailleerd en gecontroleerd. Hiermee hoopt men de afbraakwerken correct en met maximale verwijdering van gevaarlijke stoffen te laten verlopen.


Wanneer heb ik een sloopopvolgingsplan nodig?

Heb je renovatiewerken, sloopwerken of ontmantelingsactiviteiten op de planning staan? Heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig? Dan is de kans reëel dat je een sloopopvolgingsplan moet laten opmaken, mits één van onderstaande criteria van toepassing is op jouw gebouw:

  • Het totale bouwvolume is groter dan 1.000 m³ voor niet residentiële gebouwen, zoals bv. stallen en loodsen

  • Het totale bouwvolume is groter dan 5.000 m³ voor alle, hoofdzakelijk, residentiële gebouwen

  • Infrastructuurwerken of onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume groter dan 250 m³

Als landbouwbedrijf zit je al snel boven de 1.000 m³, dus het is belangrijk om je goed te informeren.


Wat houdt het in?

Tijdens sloop- of ontmantelingswerken kunnen verschillende materialen vrijkomen, deze worden in een overzicht opgenomen in het sloopopvolgingsplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen en materialen. Per afvalstof dient men de aanwezige hoeveelheid, het type, de locatie en de verschijningsvorm op te geven. Daarnaast moet ook beschreven worden hoe de afvalstoffen ingezameld, opgeslagen en afgevoerd zullen worden.


Van sloopopvolgingsplan naar sloopbeheersysteem

Na de opmaak van het sloopopvolgingsplan kan de opdrachtgever ervoor kiezen omin te stappen in een sloopbeheersysteem. Tracimat vzw is voorlopig de enige erkende sloopbeheerorganisatie die de kwaliteit en opvolging van dit systeem controleert. Zij kunnen bij een correct sloopopvolgingsplan een sloopattest afleveren dat bewijst dat de sloopwerken conform de nieuwe regels werden uitgevoerd.

Een attest van Tracimat kan je heel wat geld besparen bij de verwerking van het afval. Puin dat aanzien wordt als laagmilieurisicopuin kan immers vlotter verwerkt worden door de breekinstallatie.

Het doel van dit alles is om de restverontreiniging in het puin te beperken door selectief te slopen en de afvalstoffen van bij het begin te sorteren op soort.


Wil je meer weten of wens je hulp bij het opmaken van zo’n sloopopvolgingsplan? Onze adviseurs helpen je graag verder.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten