Relance-oproepen Toerisme Vlaanderen

De economische schade die de coronapandemie heeft toegebracht aan de toeristische sector is enorm. Toerisme Vlaanderen lanceert daarom een aantal thematische relance-oproepen in het kader van een doelgerichte herstart voor de toeristische sector. Tegelijkertijd hebben deze oproepen de ambitie om versneld in te zetten op 4 belangrijke pijlers in het kader van het Europees relancebeleid: vergroening, verduurzaming, digitalisering en bewuster reizen. Nooit eerder werden zoveel middelen in zo’n korte tijd ingezet op toerisme. De relance-oproepen mikken op infrastructuur- en/of digitale projecten.

Relance-oproep bierbeleving

België staat met zijn unieke biercultuur, erkend als immaterieel erfgoed door Unesco, en rijke brouwtraditie, met als resultaat bieren van uitzonderlijke kwaliteit, gekend als een echt bierland. De relance-oproep voor bierbeleving is gericht op kwalitatieve bezoekersbelevingen bij bestaande brouwerijen die de verhalen en eigenheid van de plek uitdragen. Voor deze relance-oproep is er een budget van 3 miljoen euro voorzien.

Zowel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, stichtingen als vzw’s en samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen. De mogelijkheid bestaat om de subsidie, of een deel ervan door te geven aan één of meerdere secundaire begunstigden. 

Algemene bepalingen

 • De financiële steun bedraagt maximum 60% van het ingediende project.

 • Het project wordt gerealiseerd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Het uiterlijke indieningsmoment van de subsidieaanvraag is 15 mei 2022

 • Enkel kosten die dateren na 15 mei komen in aanmerking.

 • De definitieve omgevingsvergunning moet uiterlijk op 30 juni 2023 worden voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen.

 • De uiterlijke realisatiedatum is 31 december 2024.

Welke uitgaven komen in aanmerking?

De uitgaven die in aanmerking komen voor de subsidie zijn kosten rond de infrastructuur, digitale producten, studies en ontwerpen en personeelskosten.

Welke uitgaven komen niet in aanmerking?

De uitgaven die niet vergoed kunnen worden door de subsidie zijn de verblijfsinfrastructuur, de aankoop van gronden en gebouwen, onderhoudswerkzaamheden, personeel belast met het exploitatie project, investeringen aan restaurants en winkels, btw, communicatie en promotie, overhead, vorming en kosten in kader van kennisdeling, websiteontwikkelingen die niet gelinkt zijn aan het project.

Subsidievoorwaarden

Om kans te maken op de subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet een maximale toegankelijkheid garanderen.

 • Er moet aandacht zijn voor familievriendelijkheid en jongeren.

 • Er moet monitoring van de resultaten voorzien zijn (bezoekersbarometer).

 • Het project moet in verschillende taalversies uitgevoerd worden: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

 • Je moet communiceren met Toerisme Vlaanderen over het verloop van je project.

 • Je project wordt aangeboden via Aanbod Iedereen Verdient Vakantie

 • Je bent verplicht om rekening te houden met de instandhoudingstermijn van het project: minstens 5 jaar voor infrastructuurprojecten en minstens 3 jaar voor digitale projecten.

 • De openingsuren van het project moeten minstens 40 weken/jaar en minstens 2 dagen/week bedragen.

 • Je wordt gecoacht door Toerisme Vlaanderen.

Relance-oproep recreatief en sportief fietsen 

Met de relance-oproep recreatief en sportief fietsen wil Toerisme Vlaanderen projecten ondersteunen die zich inzetten op multifunctionele servicepunten en belevingselementen die de fietsbeleving verhogen langs de 9 icoonfietsroutes en 22 ‘Cycling in Flanders’ routes. Het uiterlijke indieningsmoment van de subsidieaanvraag is hier ook vastgelegd op 15 mei 2022.

Relance-oproep natuur

De relance-oproep natuur kan ingezet worden voor projecten met de focus op belevingsvolle pleisterplaatsen en multifunctionele servicepunten voor wandelen, het inrichten van onthaalpunten bij de boer en het ontwikkelen van recreatieve vaarroutes. Voor deze oproep moet de subsidieaanvraag ten laatste ingediend worden tegen 25 juni 2022.

Relance-oproep culinaire belevingen

Bij de relance-oproep culinaire belevingen wordt de focus gelegd op volgende typisch Vlaamse producten: witloof, witte asperge, grijze noordzeegarnaal, praline/chocolade, Belgische kazen, Brusselse wafel, Belgische frieten, speculaas, Limburgse vlaai, appel, peer en cuberdon. De deadline voor de subsidieaanvraag is 25 juni 2022.

Relance-oproep Vlaamse Meesters

Ten slotte is er relance-oproep Vlaamse Meesters die enerzijds zal inzetten op nieuwe bezoekersbelevingen en anderzijds op tentoonstellingen en evenementen. Ook hier is de deadline voor indiening 25 juni 2022.


Wil je een subsidieaanvraag indienen voor een van bovenstaand oproepen? Contacteer een DLV-adviseur om je hierin te begeleiden! 


Lees meer over subsidies en premies.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten