Projectsteun voor innovaties in de landbouw (VLIF) – Oproep 2021

Naast de welbekende overname- of vestigingssteun voor de jonge landbouwer en de investeringssteun voor land- en tuinbouw, ondersteunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ook innovatieve projecten in de land- en tuinbouwsector. Het doel is stimuleren van innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en dient als aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun.  Subsidie aanvragen kan binnen de vastgestelde periode van de nieuwe projectoproep 2021 tot uiterlijk 30 april 2021.  

Voor wie?

Deze VLIF innovatiesteun kan aangevraagd worden door een landbouwer of groep van landbouwers met maatschappelijke en/of exploitatiezetel in het Vlaams gewest.  Net zoals bij de reguliere VLIF investeringssteun zijn er een aantal voorwaarden waar de landbouwer (als aanvrager of lid van de groep) aan moet voldoen. 


Welke investeringen?

Deze maatregel richt zich op innovatieve investeringen die nog niet voorkomen op de reguliere VLIF-investeringslijst. Daarnaast zijn ook investeringen die wel al op die lijst staan, maar tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden subsidiabel alsook innovaties die uitgetest worden in praktijkomstandigheden op een land- en tuinbouwbedrijf.

Voor deze innovatieve investeringen komen zowel de onroerende als roerende investeringen, de noodzakelijke  software- en sturingsprogramma’s en ook onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en de resultaatsmeting (beperkt tot 20% van de totale projectkost) in aanmerking.

De geselecteerde subsidiabele investeringskosten moeten minimaal 25.000 euro bedragen en de investering mag pas uitgevoerd worden na selectie van je aanvraag.

De noodzakelijke bijkomende investeringen die niet innovatief zijn, kunnen aangevraagd worden via de reguliere VLIF-investeringssteun.  Bij de start van het project dient dan wel rekening gehouden te worden met de selectie van beide aanvragen.


Budget?

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2021 bedraagt 3.500.000 euro, waarvan 2.000.000 euro wordt voorbehouden voor innovatieve projecten in het kader van de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen.


Steun?

De geselecteerde investeringen komen in aanmerking voor 40% steun en deze steun wordt uitbetaald onder de vorm van een kapitaalpremie. Je moet wel rekening houden met een beperking tot 200.000 euro subsidie (500.000 euro investeringskost) voor landbouwers en 300.000 euro subsidie (750.000 euro investering) voor een groep van landbouwers.

Bij de betalingsaanvraag moet je een projectboekhouding en eindrapport toevoegen.


Hoe aanvragen?

De projectoproep 2021 staat momenteel open voor nieuwe aanvragen en dit tot en met 30 april 2021. De aanvraag zelf verloopt via het e-loket van het departement landbouw en visserij. Na het einde van de indienperiode worden alle aanvragen gescoord op mate van innovatie, de economische, sociale of ecologische impact, de uitvoerbaarheid en de aansluiting bij een samenwerking in de keten of in welke mate het keten overschrijdend is.


Zit je met een innovatief idee, dan kan je contact opnemen met je DLV adviseur om de mogelijkheden van innovatiesteun samen te bekijken en een eventuele aanvraag voor te bereiden!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten