Projectsteun voor innovaties in de landbouw (VLIF)

Naast de welbekende overname- of vestigingssteun voor de jonge landbouwer en de investeringssteun voor land- en tuinbouw, ondersteunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ook innovatieve projecten in de land- en tuinbouwsector. Het doel is het stimuleren van innovatie en vernieuwing op land- en tuinbouwbedrijven. De subsidie dient als aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun. Een subsidie aanvragen kan vanaf begin maart tot uiterlijk 30 april 2020.

Voor wie?

Deze VLIF innovatiesteun kan aangevraagd worden door een landbouwer of groep van landbouwers.  Net zoals bij de reguliere VLIF investeringssteun zijn er een aantal voorwaarden waar de landbouwer (als aanvrager of lid van de groep) aan moet voldoen. 


Welke investeringen?

Deze maatregel richt zich op innovatieve investeringen die nog niet voorkomen op de reguliere VLIF-investeringslijst. Daarnaast zijn ook investeringen die wel al op die lijst staan, maar tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden subsidiabel, alsook innovaties die uitgetest worden in praktijkomstandigheden op een land- en tuinbouwbedrijf.

Voor deze innovatieve investeringen komen zowel de onroerende als roerende investeringen, de noodzakelijke  software- en sturingsprogramma’s en ook onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en de resultaatsmeting (beperkt tot 20% van de totale projectkost) in aanmerking.

De geselecteerde subsidiabele investeringskosten moeten minimaal 25.000 euro bedragen en de investering mag pas uitgevoerd worden na selectie van je aanvraag.

De noodzakelijke bijkomende investeringen die niet innovatief zijn, kunnen aangevraagd worden via de reguliere VLIF-investeringssteun.  Bij de start van het project dient dan wel rekening gehouden te worden met de selectie van beide aanvragen.

Steun?

De geselecteerde investeringen komen in aanmerking voor 40% steun, deze steun wordt uitbetaald onder de vorm van een kapitaalpremie. Je moet wel rekening houden met een beperking tot 200.000 euro subsidie (500.000 euro investeringskost) voor landbouwers en 300.000 euro subsidie (750.000 euro investering) voor een groep van landbouwers.
Bij de betalingsaanvraag moet je een projectboekhouding en eindrapport toevoegen.

Hoe aanvragen?

De innovatiesteun kan slechts aangevraagd worden wanneer er een projectoproep gelanceerd wordt. De VLIF-oproep van 2020 zal begin maart  online komen. De aanvraag zelf verloopt via het e-loket van het departement landbouw en visserij. Na 30 april, het einde van de indienperiode, worden alle aanvragen gescoord op mate van innovatie, de economische, sociale of ecologische impact, de uitvoerbaarheid en de aansluiting bij een samenwerking in de keten of in welke mate het keten overschrijdend is.
Bij elke oproep kunnen bijkomende specifieke voorwaarden worden gesteld.

Zit je met een innovatief idee, neem dan zeker contact op met een DLV-adviseur om de mogelijkheden van innovatiesteun samen te bekijken en een eventuele aanvraag voor te bereiden!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten