Projectsteun innovaties in de landbouw– Oproep 2022

Om de innovatie in de land- en tuinbouwsector te stimuleren, lanceert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds een nieuwe projectoproep voor landbouwers en groepen van landbouwers. Het doel is het stimuleren van innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en dient als aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun.  Subsidie aanvragen kan binnen de vastgestelde periode van de nieuwe projectoproep 2022 tot uiterlijk 31 mei 2022.

VOOR WIE?

Deze VLIF innovatiesteun kan aangevraagd worden door een landbouwer of groep van landbouwers met maatschappelijke en/of exploitatiezetel in het Vlaams gewest.  Net zoals bij de reguliere VLIF investeringssteun zijn er een aantal voorwaarden waar de landbouwer (als aanvrager of lid van de groep) aan moet voldoen.

WELKE INVESTERINGEN?

De projectoproep richt zich op innovatieve investeringen die nog niet voorkomen op de reguliere VLIF-investeringslijst. Daarnaast zijn ook investeringen die wel al op die lijst staan, maar tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden subsidiabel, alsook innovaties die uitgetest worden in praktijkomstandigheden op een land- en tuinbouwbedrijf.

Voor deze innovatieve investeringen komen zowel de onroerende als roerende investeringen, de noodzakelijke  software- en sturingsprogramma’s en ook onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en de resultaatsmeting (beperkt tot 20% van de totale projectkost) in aanmerking.

De geselecteerde subsidiabele investeringskosten moeten minimaal 25.000 euro bedragen en de investering mag pas uitgevoerd worden na selectie van je aanvraag.

De noodzakelijke bijkomende investeringen die niet innovatief zijn, kunnen aangevraagd worden via de reguliere VLIF-investeringssteun. Bij de start van het project dient dan wel rekening gehouden te worden met de selectie van beide aanvragen.

BUDGET?

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2022 bedraagt 3.000.000 euro.

STEUN?

De geselecteerde investeringen komen in aanmerking voor 40% steun en deze steun wordt uitbetaald onder de vorm van een kapitaalpremie. Je moet wel rekening houden met een beperking tot 200.000 euro subsidie voor landbouwers en 300.000 euro subsidie voor een groep van landbouwers.

Bij de betalingsaanvraag moet je een projectboekhouding en eindrapport toevoegen.

HOE AANVRAGEN?

De projectoproep 2022 staat momenteel open voor nieuwe aanvragen en dit tot en met 31 mei 2022. De aanvraag zelf verloopt via het e-loket van het departement landbouw en visserij. Na het einde van de indienperiode worden alle aanvragen gescoord op mate van innovatie, de economische, sociale of ecologische impact, de uitvoerbaarheid en de aansluiting bij een samenwerking in de keten of in welke mate het keten overschrijdend is. Hoe je moet indienen, vind je hier

Oproep projectvoorstellen operationele groepen

Gelijktijdig met de projectoproep voor innovatie in de landbouw, loopt ook de oproep voor projectvoorstellen van operationele groepen. Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

De operationele groepen hebben maximum 2 jaar voor de uitvoeringsperiode. De projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2023 en ten laatste op 1 april 2023 met als einddatum ten laatste 31 maart 2025.

De voorstellen moeten ten laatste op 14 juni 2022 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket. Meer info over deze oproep vind je hier.

Let op: Kijk tijdig na of jouw onderneming geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, moet je jouw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren.


Zit je met een innovatief idee, dan kan je contact opnemen met je DLV adviseur om de mogelijkheden van innovatiesteun samen te bekijken en een eventuele aanvraag voor te bereiden!


Bron: Departement Landbouw en Visserij


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten