Projectoproep landbouwinnovatiefonds

Ben je al op de hoogte van het nieuw innovatiefonds dat landbouwers wil ondersteunen en begeleiden naar een economisch rendabel bedrijf dat oog heeft voor landschappelijke en natuurlijke integratie? Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw landbouwbedrijf? 

Om te werken aan een opwaardering van het huidige polderlandschap op linkeroever zetten Havenbedrijf Antwerpen en Grenspark Groot Saeftinghe hun schouders onder een nieuw landbouwinnovatiefonds dat inzet op duurzame landbouw met oog op het versterken van zowel het landbouw- als het natuurlijklandschap. Om dit te realiseren zijn ze op zoek naar landbouwers die met de uitgereikte subsidies bereid zijn om hun activiteiten af te stemmen of bij te sturen naar de projectdoelen.

Specifiek wil Havenbedrijf Antwerpen de biodiversiteit een duwtje in de rug geven door middel van aangepaste landbouwpraktijken zoals minder pesticidegebruik en niet-kerende grondbewerking ten voordele van het bodemleven en waterbufferende capaciteit van de bodem. Natuurinclusieve landbouw heeft niet alleen op korte termijn een positief effect op de biodiversiteit en het milieu op en rond het landbouwbedrijf, maar op lange termijn is het financieel mogelijks ook voordelig voor jou als landbouwer. 

Wens jij dus in te zetten op een duurzamer teelt- of bouwplan, dan is deze projectoproep iets voor jou. DLV kan jou, als voorgestelde adviseur door het fonds, verder helpen met het indienen van je aanvraag. 

Welke ondersteuning mag je verwachten van het innovatiefonds?

Fase één: Projectvoorstel en businessplan

Voor het indienen van een projectvoorstel dien je een businessplan te laten opstellen door een erkende consultant, zoals DLV. De kostprijs hiervan wordt voor 80% van het factuurbedrag, met een maximum van € 5000 excl. BTW, terugbetaald door Havenbedrijf Antwerpen.

Het indienen van een projectvoorstel vormt echter geen verplichting tot het effectief uitvoeren van het project.

Fase twee: Uitvoering project

Alle projectvoorstellen zullen door een jury beoordeeld worden, waarna de door hen geselecteerde projecten kunnen genieten van financiële ondersteuning. Deze financiële ondersteuning zal in relatie staan met de kosten van de projectuitvoering.

  Aan welke voorwaarden dien je te voldoen om deel te nemen aan de projectoproep?

  • Het projectvoorstel dient een ecologische meerwaarde met zich mee te brengen.

  • Het projectvoorstel dient voor minstens 7 ha binnen het projectgebied gelegen te zijn.

  • Er mag slechts één projectvoorstel per landbouwer ingediend worden.

  • Het voorgestelde project kent een looptijd van minstens 3 jaar.

  De projectoproep werd met 2 maanden verlengd, van 14 augustus naar 14 oktober 2020, en dient dus vóór 14 oktober ingediend te worden.

  Voor meer informatie kan je terecht op www.portofantwerp.com/landbouwinnovatiefonds of bij één van onze DLV-adviseurs.

  DLV en Landmax, jouw partners voor de projectoproep

  DLV heeft als studie- en advies bureau in de land- en tuinbouw al meer dan 20 jaar ervaring op het platteland waarbij we onze klanten steeds onderbouwd, creatief en doordacht adviseren. Onze medewerkers hebben een hart voor hun vak. Zij kennen het wettelijk kader tot in de puntjes en hebben steeds het gewenste resultaat en de mogelijkheden van jouw project voor ogen. Door onze uitgebreide ervaring zijn we de ideale partner voor het nemen van strategische beslissingen en het opmaken van jouw businessplan.

  Aangezien voor de projectoproep ook een doorgronde natuurkennis nodig is, kunnen wij een beroep doen op onze partner én natuurexpert Landmax om de meest haalbare opties voor jouw bedrijf te bekijken.

  DLV en Landmax behoren beide tot de adviesgroep United Experts. De adviesgroep United Experts brengt bedrijven met diverse expertises en complementaire skills samen. Elke onderneming bewaart zijn eigen karakter, maar samen delen we dezelfde waarden en principes: ons DNA.

  Kortom, samen vormen DLV en Landmax de ideale tandem om jouw dossier voor de projectoproep te begeleiden en op te maken. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.
  DEEL DIT BERICHT:

  Recente projecten