Project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ van start!

Samen met 5 paardenhouders wordt binnen het project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ gezocht naar duurzame toepassingen van paardenmest.

Paardenmest is een waardevolle meststof of grondstof voor de champignonsubstraatkweek. Nochtans vormt dit geen opbrengst voor de paardenhouder, maar is het eerder een belangrijke kost als dit extern moet worden afgezet. 

Afhankelijk van de bezetting van de eigen weides kan verse paardenmest zelf als extra bemesting worden toegediend. Echter verhoogt dit het risico op wormbesmettingen. Dit probleem zou kunnen worden aangepakt door paardenmest te composteren. Bij compostering worden hoge temperaturen bereikt, waardoor de aanwezige parasieten mogelijks worden afgedood.

Om deze stelling te onderzoeken, werden verschillende composthopen met ‘besmette’ mest aangelegd. In de loop van de komende weken zal getest worden of de aanwezige parasieten effectief worden afgedood tijdens het composteringsproces.

Daarnaast wordt onderzocht of er een kwaliteitsverschil is tussen compost op basis van mest uit een gewone stal en mest uit een potstal. In de potstal wordt mest als het ware al gefermenteerd (zuurstofloze omgeving door aandrukking van de mest). Een na-compostering zou de voedingswaarde van de mest kunnen verbeteren. Ook wordt nagegaan of de toevoeging van additieven in een potstal (bv. Vulcamin) een invloed heeft op het composteringsproces. 

Hieronder zie je hoe de verschillende paardenhouders aan de slag gingen. Waar weinig plaats was voor de aanleg van een composthoop werd gekozen voor de aanleg van compost in ‘compostbakken’.

   


Links: compostering in compostbakken | Rechts: compostering op beton   

Naast compostering wordt ook ervaring opgedaan met de fermentatie. 

Webinar valorisatie paardenmest via compostering/fermentatie: 28 september 2020

Op 28 september om 13u30 wordt een webinar georganiseerd voor alle geïnteresseerde paardenhouders. Deze gaat door van 13u30 tot 16u30.Tegen deze tijd zullen de eerste resultaten gekend zijn, en zullen de paardenhouders hun eerste ervaringen kunnen delen. 


Meer info over het programma vind je hier. 

Schrijf je hier in voor de webinar

Dit project is een samenwerking van DLV, Universiteit Gent, Vzw PaardenPunt Vlaanderen, Vlaco vzw, Quality Stud, Josse Janssens, bvba Nathalie Awouters (Stoeterij de Lindehoeve), Yoki, IMALA.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten