Premiesubsidie bij brede weersverzekering

Vanaf 2020 wordt de tussenkomst van het rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd.  Tegelijkertijd wordt het mogelijk een brede weersverzekering af te sluiten met een premiesubsidie van de Vlaamse overheid. Wens je deel te nemen aan deze subsidieregeling dan moet je dit opgeven in de Verzamelaanvraag 2020, met deadline 30 april.

Met een brede weersverzekering kan je openluchtteelten bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme of ongunstige weersomstandigheden.  Welke verzekeringen geselecteerd werden, welke en hoe subsidie aangevraagd kan worden en wat er nu nog overblijft van het rampenfonds lijsten we hieronder voor je op.

Erkende brede weersverzekering

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten.  Deze erkenning wordt jaarlijks opnieuw toegekend. Voor 2020 zijn volgende verzekeringen erkend:

VerzekeraarVerzekeringsproductMeer info
KBC VerzekeringenKBC Weerspolis, Brede weersverzekeringKomt niet op de markt
MS AMLIN Insurance SEBrede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V.www.bredeweersverzekering.be
N.V. HagelunieBrede Weersverzekering Belgiëwww.hagelunie.be
Aangeboden door AG Insurance en Hoofdmakelaars Hagelunie
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruit)/BFAO U.A. (enkel fruit)Brede Weersverzekering/Brede Weersverzekering Vlaams Gewest

www.agriver.com

www.bfoa.nl

Aangeboden door KBC Verzekeringen

Vereinigte HagelSECUFARM® 6

www.vereinigte-hagel.nl 

Aangeboden door Crelan

Bovenstaande verzekeringen voldoen aan een aantal voorwaarden gesteld door de Vlaamse overheid, waaronder minstens dekking van de ongunstige weersomstandigheden vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte. Buiten deze minimumvoorwaarden nodig voor de erkenning, kunnen de polisvoorwaarden wel verschillen.  Bekijk dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende polissen en kies degene die het best past bij jouw bedrijf.

Ondertussen is echter duidelijk dat niet alle verzekeringen effectief op de markt zullen komen. De KBC verzekeringsagenten zullen namelijk de brede weersverzekering van Agriver/BFAO mee verdelen in plaats van de eigen KBC Weerspolis. Meer info over de brede weersverzekering van Hagelunie kan bekomen worden via AG Insurance en Crelan zal de polis van Vereinigte Hagel mee in de markt zetten.

Aanvraag subsidie

Als actieve landbouwer kan je voor het afsluiten van een erkende brede weersverzekering van 2020 tot en met 2022 een subsidie ontvangen die 65% bedraagt van de jaarlijkse verzekeringspremie (excl. taks). Vanaf 2023 (t.e.m. 2026) bedraagt de subsidie 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020-2022.  De premie voor bijkomende oppervlakte zal gesubsidieerd worden in functie van beschikbaar budget.

De subsidie geldt enkel voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

De betalingsaanvraag voor deze subsidie zal gebeuren via de verzamelaanvraag (deadline 30/4/2020) waarbij je opgeeft welke teelten en percelen je verzekert of wil verzekeren. Je moet op dat moment nog geen definitieve keuze voor een bepaalde verzekering gemaakt hebben. Je DLV adviseur kan je hier meer over vertellen!

Tussenkomst rampenfonds?

Vanaf 2020 is de tussenkomst van het rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten nog mogelijk op voorwaarde dat minstens 25% van je bedrijfsareaal (op basis van hoofdteelt) verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Indien 25% tot 50% van je areaal verzekerd is, kan je maximaal 40% van de berekende schade aan de niet-verzekerde teelten vergoed krijgen.  Indien meer dan 50% verzekerd is, stijgt deze vergoeding naar 80% van de schade aan de niet-verzekerde teelten.
De volgende jaren dalen deze percentages zodat er in 2025 geen vergoeding van het rampenfonds meer mogelijk is.

Verzekerd bedrijfsareaal2020202120222023202420252026
Minder dan 25%0%0%0%0%0%0%0%
Tussen 25% en 50%40%32%24%16%8%0%0%
Meer dan 50%80%64%48%32%16%0%0%
Heb je vragen over dit thema? Contacteer een DLV-adviseur via info@dlv.be of via het gratis nummer 0800 90 910.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten