Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2020

Een actieve landbouwer die over minstens 20 premierechten voor zoogkoeien beschikt op 1 januari 2020, kan instappen in de zoogkoeienpremie 2020. Hiervoor moet tijdig een deelnameverklaring ingediend worden. Verder kunnen dit jaar opnieuw, onder bepaald voorwaarden, premierechten overgedragen en aangevraagd worden uit de reserve.


Deelnameverklaring

Om deel te nemen aan het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2020, moet je als landbouwer de deelnameverklaring registreren via het e-loket. Je hebt hiervoor de tijd tot 15 december 2019. De registratieperiode loopt nog 25 kalenderdagen verder (dus t.e.m. 9 januari 2020), het premiebedrag daalt echter met 1% per dag dat je te laat bent. Enkel actieve landbouwers die op 1 januari 2020 20 of meer premierechten hebben, kunnen hun deelname voor 2020 bevestigen.

Ook voor 2020 zijn er een aantal specifieke premievoorwaarden. Deze kan je hier terugvinden.


Voorwaarden voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Nog t.e.m. 30  november 2019 kunnen premierechten voor zoogkoeien worden overgedragen. Landbouwers die beschikken over premierechten voor zoogkoeien, kunnen een deel hiervan overdragen op voorwaarde dat er minstens 70% van die premierechten benut is in 2019. Bij een volledige bedrijfsovername moet de landbouwer niet voldoen aan de 70% voorwaarde.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met volgende voorwaarden:

  • Een landbouwer die premierechten heeft gekregen uit de reserve kan geen enkel premierecht overdragen in de drie volgende kalenderjaren. Alleen bij een volledige bedrijfsovername kunnen deze premierechten wél overgedragen worden.

  • Overdrachten van premierechten voor zoogkoeien kan enkel tussen Vlaamse landbouwers.

  • Een landbouwer kan in hetzelfde jaar geen premierechten overnemen en overlaten.

  • Wanneer de landbouwer op 1 januari 2020 ouder is dan 65 jaar, kan hij geen premierechten overdragen.


Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve, kunnen nog t.e.m. 30 november 2019 worden aangevraagd via het e-loket. Dit is mogelijk voor jonge starters die op 1 januari 2020 jonger dan 40 jaar zijn en voor het eerst gestart zijn met een landbouwactiviteit tussen 2 januari 2019 en 1 januari 2020. Deze landbouwers kunnen eenmalig 15 premierechten uit de reserve krijgen na overname van een exploitatie met veebeslag en met alle premierechten voor zoogkoeien die aan het beslag gekoppeld zijn.

Indien er geen of minder dan 5 premierechten aan het overgenomen beslag gekoppeld zijn, dan moet de landbouwer zich tot minstens 5 rechten aanschaffen om deel te kunnen nemen aan de regeling.Bron: Departement Landbouw en Visserij


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten