Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

VLAIO lanceert een nieuwe oproep ‘piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ om innovatieve ontwikkelingen binnen de bio-economie te ondersteunen. De oproep richt zich tot kmo’s uit de industrie, primaire landbouw en aquacultuur die de haalbaarheid van het opschalen van een biogebaseerde toepassing willen testen. De opschaling/demo-activiteiten binnen het project dienen te worden uitgevoerd in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming). Steunaanvragen kunnen vanaf midden september worden ingediend. 

Deze oproep past binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie, de projecten dienen dan ook te  passen binnen één of meerdere van de thema’s van de beleidsagenda bio-economie. Je hoeft het niet zo ver te zoeken. Het telen en inzetten van goudsbloem als grondstof voor de chemische/farmaceutische industrie past binnen het thema “biomassaproductie” of het valoriseren van chitine uit schelpen in biodegradeerbare plastic valt onder “synthetische biologie en biologische prospectie”.  

Heb je interesse om een pilootproject in te dienen? Neem dan contact op met een DLV-adviseur! Wij helpen jou graag verder.  


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten