Paardentoerisme in Vlaanderen - Een leidraad door het papierwerk…

Het aantal ruiterpaden in Vlaanderen wordt stilaan uitgebreid. Het paardentoerisme in Vlaanderen is tevens aan een opmars bezig. Wanneer je hiervoor de ruimte hebt, kan ook jij gasten mét paard ontvangen bij je thuis. Dit zowel onder de vorm van hotel, Bed and Breakfast of gastenverblijf. Wij geven je alvast een checklist van een aantal administratieve zaken die je op orde zal moeten stellen.  

Vergunning

     Voor de kamers, voor de opslag van mest en eventueel ook voor het stallen van de paarden zelf zal je hoogstwaarschijnlijk nog een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Wanneer je ruimte aanbiedt in het kader van toerisme verandert de functie van deze ruimte naar “verblijfsrecreatie”. Deze verandering van functie is vergunningsplichtig. Ook wanneer je een mestvaalt hebt, zal de opslag hiervan ook moeten opgenomen worden in een vergunning. Tot slot, kan ook de stalling van het aantal paarden vergunningsplichtig zijn. In agrarisch gebied is dit vergunningsplichtig vanaf 10 paarden. 
     De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning. Dit betekent dat je alles best in één aanvraag in orde brengt. Hiervoor moet je een motivatienota opstellen waarin je o.a. uitlegt wat je bedoeling is, maar waarin je ook de toepasselijke regelgeving aftoetst. Daarnaast zal je ook plannen van de kamers, ontbijtruimte, enz. moeten toevoegen. Het indienen van de aanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. 

     Architect

     Indien je geen werken uitvoert aan je gebouwen om de gasten en hun paarden te ontvangen, zal je vermoedelijk geen architect nodig hebben. Voor een loutere functiewijziging heb je bijvoorbeeld geen architect nodig. Niettemin worden vaak een aantal zaken over het hoofd gezien. Bij het plaatsen van een gebouw groter dan 40m² ben je altijd verplicht om samen te werken met een architect. Ook wanneer je verbouwingen doet waarbij je aan de stabiliteit van het gebouw komt, zoals bijvoorbeeld bij het afbreken van een dragende muur of het vervangen van een dakconstructie, is de medewerking van een architect vereist. 

     Toerisme Vlaanderen

     Vooraleer je kan starten met de uitbating van het paardentoerisme moet je ook een erkenning krijgen van Toerisme Vlaanderen. Dankzij de “logieserkenning” krijg je van de Vlaamse Overheid de toestemming om gasten en hun paarden te ontvangen. Zonder deze erkenning mag je niet van start gaan. 
     Deze erkenning houdt voornamelijk een registratie in van je zaak bij de dienst Toerisme. Om aanvaard te worden moet je aan twee cruciale voorwaarden voldoen: 
     1) Je hebt een omgevingsvergunning.  
     2) Je kan een attest voorleggen dat de logies brandveilig zijn. 
     Daarnaast kan je ook toestemming vragen om onder een beschermde benaming  te vallen: je kan kiezen voor hotel, hostel, camping, vakantiewoning, vakantiepark en bed & breakfast. Kies je geen van deze beschermde benamingen, dan wordt de term “logies” jou toegekend. Indien gewenst kan je ook een comfortclassificatie aanvragen. Hierbij worden sterren toegekend aan jouw verblijf. Wil je voor de 5 sterren gaan? Zorg dan voor de kleine extra’s zoals een haardroger en een strijkplank op de kamer. 

     Verzekering en goede zeden

     Uiteraard moet je ook zorgen voor een goede verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het paardentoerisme. De logies enerzijds en de uitbating anderzijds moeten verzekerd zijn. Het is zeker aan te raden je verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen van het feit dat je ook paarden van de gasten zal stallen. Zodoende kan dit mee opgenomen worden in de dekking en ben je ook veilig wanneer een paard zich zou kwetsen tijdens het verblijf. 
     Als uitbater moet je ook een attest van goed gedrag en zeden voorleggen. Je vraagt dit best op bij de gemeente waar je woont onder de naam “Uittreksel uit het strafregister.”

     Samenwerkingsmogelijkheden

     Tot slot is het steeds aan te raden om je extra te informeren bij de gemeente en de provincie naar de ondersteuning die zij kunnen aanbieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit financiële tegemoetkomingen (premie of subsidie), publiciteit (vermelding op website, algemene brochure, …), aanleveren van brochures en documentatie om de gasten te informeren tijdens hun verblijf, enz. 
     Ook ruiterverenigingen verzamelen vaak het aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in een brochure of op een website. Het is dus zeker de moeite waard om overal eens rond te horen!


     Auteur: Paulien Tanghe, DLV-adviseur | Dit artikel is verschenen in Haverklap, uitgave 19/12/2019


     DEEL DIT BERICHT:

     Recente projecten