Overzicht VLIF 2018

Tijdens de voorbije jaren bleek ieder jaar weer dat het derde kwartaal (juli tot september) hét kwartaal bij uitstek was om steun aan te vragen, en dus de hoogste selectiekansen had. Dit was vooral van belang voor de investeringen in de 15% steungroep, aangezien de investeringen in de 30% steungroep tot op heden altijd en voor iedereen geselecteerd werden. In 2018 is deze “zekerheid“ op de beste selectievoorwaarden niet langer een zekerheid.

Integendeel zelfs, het derde kwartaal scoorde zeker niet beter dan het eerste en het tweede kwartaal van 2018. Dezelfde trend was zichtbaar voor het vierde kwartaal. Slechts een beperkt aantal investeringen in de 15% steungroep  – voor overwegend jonge landbouwers – werd geselecteerd.

Op de globale projectinvesteringen zien we vooral dat het erop aankomt om alle investeringen correct aan te vragen. Een goede en volledige offerte van jouw project kan immers uitzicht geven op meer steun door aanvraag in de correcte codes.

Om de steunkansen te maximaliseren, lijkt het dus niet langer aangewezen om voor een bepaald kwartaal te kiezen, maar meer nog om tijdig te beginnen en de mogelijkheid voor een herkansing in te bouwen. Op die manier heb je 2 x kans op bijkomende steun. Het is dus zeker aangewezen om je investeringsplan voor het nieuwe jaar op te stellen en je VLIF aanvragen daarop af te stemmen.

Opgelet, je kan slechts 2 x per jaar een aanvraag indienen.


Contacteer je DLV-adviseur voor meer info!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten