Overgangsperiode naar nieuwe MAP 6

MAP 6 werd eind 2018 goedgekeurd door de Europese Commissie. Momenteel is het openbaar onderzoek van het milieueffectenrapport lopende en kan de overheid starten met de implementatie in de Vlaamse wetgeving. Zolang deze vertaling nog niet gebeurd is blijft MAP 5 in voege. 

Doordat er nog geen definitieve vertaling is van het MAP 6 in de Vlaamse mestwetgeving, is er momenteel geen zekerheid over de derogatie. Vandaar kan je voorlopig de derogatieaanvraag aanduiden in de verzamelaanvraag. De uiteindelijke aanvraag via het mestbankloket zal pas kunnen gebeuren vanaf de definitieve toekenning van de derogatie rond is. Zolang dit er niet is, is de bemesting volgens de huidige derogatieregels op eigen risico.

Lees meer over het ontwerp-MER van MAP 6 n.a.v. het openbaar onderzoek in ons vorige artikel. DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten