Overgangsperiode destructieve asbestinventaris wordt verlengd

De overgangsperiode waarbij in bepaalde situaties een destructieve asbestinventaris in plaats van een sloopopvolgingsplan kan worden ingediend bij Tracimat vzw, wordt verlengd met 2 jaar.  Met een “destructieve asbestinventaris” wordt een inventaris bedoeld die alle asbesthoudende materialen beschrijft in een gebouw dat gesloopt wordt.

Dit betekent dat er nog tot 31/12/2021 een destructieve asbestinventaris kan worden opgesteld in plaats van een sloopopvolgingsplan voor de volgende constructies: 

  • ééngezinswoningen

  • niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume minder dan 1000 m³ bouwvolume

  • Residentiële gebouwen met een bouwvolume minder dan 5000 m³ 

  • Niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie-, en ontmantelingswerken aan gebouwen 

De asbestinventaris is trouwens een verplichting volgens de codex voor het welzijn op het werk. Hierdoor is de werkgever verplicht om zijn werknemers te beschermen aan de blootstelling aan asbest.

De asbestinventaris kan worden ingediend bij Tracimat vzw met als doel het afvoeren van het steenpuin als Laag MilieuRisico Profiel (LMRP), met verlaagde prijzen van toepassing. 

Concreet: Bv. voor een stal of een loods die een kleiner bouwvolume heeft dan 1000 m³, kan het financieel interessant zijn een destructieve asbestinventaris in te dienen bij Tracimat vzw, omdat het steenpuin aan de goedkopere tarieven kan afgevoerd worden. 

Voor meer info, contacteer een DLV-adviseur.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten