Overbruggingslening

De overheid heeft een overbruggingslening opgezet om bedrijven die zwaar getroffen zijn door Covid-19 te ondersteunen. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 28 februari tot 15 juni. 

De overbruggingslening kan gebruikt worden voor investeringen, voorraadvernieuwing, het dekken van vaste kosten en de heropstart van de activiteiten. De lening wordt afgesloten met een rente van 1%. De aflossing en de looptijd liggen tussen 24 en 36 maanden, afhankelijk van het ontleende bedrag. De eerste afbetaling is 12 maanden na opname van de lening. Afhankelijk van de grootte van de onderneming, kan de lening max € 200.000 (voor een onderneming met minder dan 50 medewerkers) of € 400.000 (tussen de 50 en 250 werknemers) bedragen.

Wil je als onderneming gebruik maken van de overbruggingslening, dan moet je over voldoende afbetalingscapaciteit beschikken. Er mag o.a. geen insolventie traject lopen, er mogen geen achterstallige betalingen zijn bij de bank etc. 

Dien je een aanvraag in, dan moet deze volledig onderbouwd worden met facturen. Deze facturen mogen wel al betaald zijn.

Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van de voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de € 50.000 wordt van het bedrag boven de € 50.000, 50% als lening aanvaard. 

Binnen 2-3 weken na aanvraag wordt de beslissing bekend gemaakt. 

Een aanvraag indienen gebeurt volledig digitaal. Hoe je dat doet, kan je hier terugvinden.


Wens je begeleiding bij je aanvraag? Contacteer een DLV-adviseur.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten