OVAM zorgt voor subsidie bij verwijderen asbestdaken

Naar schatting zit er nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Hierdoor kunnen op termijn risico’s ontstaan voor de gezondheid en voor het milieu. In uitvoering van het ‘Actieplan asbestafbouw’ startte de OVAM met een nieuwe, gerichte ondersteuning van gebouweigenaars a.d.h.v. een nieuwe subsidie.

Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen binnenkort gebruik maken van deze nieuwe subsidie die de ‘asbestmeerkost’ zal dekken bij het verwijderen van asbestdaken t.o.v. het verwijderen van gewone daken. 

De subsidie omvat de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en verwerking van het vrijgekomen asbestcement. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het dak. De landbouwer dient hierbij de Europese deminimis-regelgeving te respecteren.

Daarnaast komt er ook een verhoogde tegemoetkoming voor de verwijdering van asbestdaken wanneer daarna ook isolatie word geplaatst. Deze tegemoetkoming zal aangeboden worden door de netbeheerder Fluvius.


Wanneer deze subsidie in werking treedt, is nog niet gekend. 


Voor meer info, contacteer een DLV-adviseur. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten