Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

Sla je compost op of ben je dit in de toekomst nog van plan? Of heb je een opslag van spuiwater van een biologische luchtwasser? Hou dan rekening met de verandering die van start gaat op 1 oktober 2019. Vanaf die dag ben je verplicht om voor deze opslagen een vergunning aan te vragen. 

Ben je in bezit van een opslag van onderstaande organische bodem verbeterende middelen? Dan moet je vanaf 1 oktober 2019 ook de rubriek 28.4 opnemen in je vergunning. 

  • Compost

  • Digestaat zonder mest

  • Mineralenconcentraten

  • Bentoniet

  • Schuimaarde

  • Haspargit

  • Draf

  • Andere


Contacteer hiervoor onze adviseurs. Wij helpen je graag verder. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten