Oproep werkgroepen Nutricycle

Wens je bij te dragen aan het sluiten van nutriëntkringlopen en het beperken van verliezen naar het leefmilieu? Dan is het nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN misschien wel iets voor jou. Dit platform heeft tot doel om de transitie te maken van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen.

Om dit te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Zo heb je een werkgroep nutriëntrecuperatie uit mest (1), afvalwater (2), agro-voedingsketen (3) en een werkgroep duurzame afzet en bodemgebruik (4).

Als lid van een werkgroep kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntomslag concreet vormgeven!  In dit document vind je een korte toelichting over de missie en visie van het NUTRICYCLE VLAANDEREN en een overzicht van de vier werkgroepen.


Heb je interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Schrijf je dan hier in. Voor meer info kan je nutricycle.vlaanderen@ugent.be contacteren.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten