Opnieuw mooie resultaten voor de Milk Trading Company

Sinds de start van de Milk Trading Company kende de organisatie al een enorme groei. Afgelopen jaar verdrievoudigde het aantal leden in omvang. Daarnaast kon de MTC haar leden een mooie dertiende maand uitbetalen. 

De jaarvergaderingen van de Milk Trading Company in België en Nederland werden druk bijgewoond. De leden zijn dan ook tevreden over de resultaten van 2019. Bovenop de fysieke melkprijs van de leden, werd een bonus gerealiseerd van 1,68 ct/liter over alle afgedekte liters. Dit is het resultaat van de winsten die in 2019 werden gerealiseerd op de termijnmarkten van zuivel- en voedergrondstoffen. 

De wervingscampagne voor nieuwe leden vanaf 2020 is ondertussen afgelopen. Met 80 nieuwe leden in België en Nederland én de uitbreiding van de af te dekken liters van de bestaande leden, moet vanaf de tweede helft van 2020 ca 80 miljoen liter worden afgedekt. Alle 208 leden samen vertegenwoordigen nu een productie van 314 miljoen liter. De leden werden op de jaarvergadering maximaal geïnformeerd over de melkmarkt, waardoor iedereen tevreden en slimmer terug naar huis kon. 

De Milk Trading Company, die mede werd opgestart door DLV, is een samenwerkingsverband tussen melkveehouders met als doel zich beter te wapenen tegen de wispelturige opbrengst- en kostprijs. Door het afdekken op de termijnmarkt, wil men in eerste instantie een hogere melkprijs realiseren. Een bijkomend voordeel is dat de melkveehouders meer inzicht krijgen in de zuivel- en voedergrondstoffenmarkt waardoor ze het sentiment in de fysieke markt beter kunnen inschatten.

Meer info? Volg de MTC op LinkedIn! DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten