Opleidingsdag 9 juni

De huidige wetgeving zorgt voor heel veel vragen bij iedereen die iets wil realiseren of reeds actief is op het platteland. Om een aantal zaken uit te klaren en de mogelijkheden aan te kaarten, organiseren onze adviseurs een opleidingsdag waarin drie seminaries gepland staan. 

Deze seminaries kunnen gevolgd worden door landbouwers, particulieren, paardenhouders, ... Maar evengoed door notarissen, vastgoedmakelaars, banken, ... die vastlopen op de wetgeving bij het uitwerken van eigen of klantenprojecten. 


Lunchseminarie | Zonevreemde mogelijkheden

Het eerste seminarie zal gaan over de verschillende zonevreemde mogelijkheden die er zijn. Kortom, wat mag je als niet-landbouwer doen in agrarisch gebied?

Ook als niet-landbouwer of gelegenheidslandbouwer is het immers mogelijk om in agrarisch gebied te wonen of te ondernemen, tenminste als de gebouwen correct en hoofdzakelijk vergund zijn. Als je uitbreidt, verbouwt of de functie van een gebouw wil wijzigen, dan moet dit volgens de zonevreemde wetgeving gebeuren. Maar opgelet, de wetgeving wordt steeds strikter toegepast en vaak botsen kandidaat kopers of eigenaars op een negatief advies, met als gevolg een weigering van de vergunning. Wees dus geïnformeerd over de mogelijke nieuwe functies voor landelijke en landbouwgebouwen.

Waarom wil je dit seminarie volgen? Je wil weten wat de mogelijkheden zijn in landelijk gebied, welk effect het verstrengde beoordelingskader heeft op de waarde van een pand, of een landbouwgebouw zomaar omgebouwd kan worden naar een residentiële woonfunctie of welke andere functiewijzigingen nog mogelijk zijn binnen de zonevreemde wetgeving. Je bent particulier, ondernemer, notaris, vastgoedmakelaar, gelegenheidslandbouwer,

Praktische info:

 • Voor en na het seminarie is er mogelijkheid tot netwerken en om al je vragen te stellen. De deuren gaan open vanaf 11u45, we sluiten af om 14u.

 • Het seminarie zelf gaat door van 12u15 tot 13u15

 • De lunch wordt voorzien (koud buffet en broodjes)

 • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

 • Spreker: Carlos Roelens 


Avondseminarie | Is er nog toekomst voor de landbouw?

Sinds begin 2021 staat er heel veel druk op de mogelijkheden met vrijgekomen boerderijen. Ten gevolge van het stikstofarrest en het recente krokusakkoord is het niet meer evident om een boerderij verder in te zetten in functie van veeteelt of de klassieke landbouw. 

Een uitweg is de boerderij omzetten in een zonevreemde functie, maar onder druk van de betonshift is ook dit niet meer evident. Hierdoor weten veel stoppende landbouwers of kandidaat kopers van een boerderij niet meer wat gedaan.

Waarom wil je dit seminarie volgen? Tijdens dit seminarie geven we de huidige stand van zaken mee qua wetgeving en de beoordeling door verschillende adviesinstanties en vergunningverlenende overheden. Er wordt praktische info meegegeven omtrent het stikstofverhaal, hoe de verderzetting van de landbouwactiviteit kan worden voorzien, de aanpak van de aankoop van een boerderij als landbouwer en als niet landbouwer. Daarnaast geven we mee waarop je als stoppende/overlatende landbouwer moet letten.
Je bent landbouwer, particulier, vastgoedmakelaar, ...

   Praktische info:

   • Voor en na het seminarie is er mogelijkheid tot netwerken en om al je vragen te stellen. De deuren gaan open vanaf 19u30, we sluiten af om 22u30.

   • Het seminarie zelf gaat door van 20u tot 21u30

   • We voorzien een netwerkmoment met een hapje en een drankje

   • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

   • Sprekers: Delphine Druant en Delphine Kimpe


   Avondseminarie | De paardenhouderij: stand van zaken regelgeving en mogelijkheden

   Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarisch landschap. Daarnaast is de paardenhouderij een sterke economische tak in Vlaanderen die producten op wereldniveau aflevert. Toch blijft het een hele uitdaging om een vergunning te bekomen voor de voorzieningen die nodig zijn bij het houden van paarden in landelijk gebied, zoals een stal, binnen- of buitenpiste, een longeerpiste, de bedrijfswoning enz.
   De grootste vraag bij de start of vestiging van een paardenhouderij is of deze zone-eigen of zonevreemd is. Anders verwoord: is deze professioneel of niet-professioneel? 

   Waarom wil je dit seminarie volgen? Tijdens dit seminarie zal er een praktische toelichting gegeven worden over wat een zone-eigen en een zonevreemde paardenhouderij is. Aansluitend bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor het houden van paarden zowel als hobby, in nevenberoep, in hoofdberoep of recreatief. 
   Je bent paardenhouder (wel of niet professioneel), particulier, hobbylandbouwer, vastgoedmakelaar, ...

    Praktische info:

    • Voor en na het seminarie is er mogelijkheid tot netwerken en om al je vragen te stellen. De deuren gaan open vanaf 19u30, we sluiten af om 22u30.

    • Het seminarie zelf gaat door van 20u tot 21u30

    • We voorzien een netwerkmoment met een hapje en een drankje

    • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

    • Spreker: Paulien Tanghe


    Alle seminaries zijn erkend door het BIV.


    Interesse in een van bovenstaande seminaries?    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten