Ophaling asbestdaken OVAM

In juli keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Hiermee wil de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aanpakken en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen.

Wat houdt het in?

Geïnteresseerde land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de OVAM als ze beroep willen doen op de inzamelaar die de OVAM heeft aangesteld om de gedemonteerde asbestdaken in te zamelen. De inzamelaar zal het asbestafval ophalen en brengt dit naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. De OVAM staat in voor de financiering van de ophaling, het transport en de afvalverwerking. Het gaat enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,.... Het is niet de bedoeling om gevelelementen, of draagbalken af te voeren.

De land- of tuinbouwer staat zelf in voor de kosten van het naar beneden halen van het dak, het vullen en afsluiten van de container. Je kan kiezen of je het dak zelf demonteert of dat je een aannemer aanstelt om het dak naar beneden te halen. Meer info daarover vind je hier.

Wie kan zich aanmelden?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik maken van deze ophaling.  

Als je je wil aanmelden, moet je beschikken over een:

  • Landbouwnummer  

  • BTW-nummer

  • Exploitatienummer

Opgelet: Het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en dus ‘zolang de voorraad strekt’. 


Meer info over de aanmelding kan je hier terugvinden. 


Voor de aanleg van een nieuw dak is er nog steeds mogelijkheid tot tussenkomst via het VLIF. Voor meer info, contacteer een DLV-adviseur. 


Bron: OVAM


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten